TU/e leidt miljoenenproject rond Deep Learning

De TU/e is betrokken bij alle zes nieuwe Perspectiefprogramma’s van NWO, waarvan één als penvoerder. Dat programma, geleid door hoogleraar Embedded System Architectures Henk Corporaal, […]