Author profile picture

De subsidie Topsector Energie, de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk, de subsidie Demonstratie en Energie- en Klimaatinnovatie, Operationeel Programma Zuid-Nederland (OPZuid). Het is slechts een bescheiden greep uit de honderden subsidieregelingen die Nederland rijk is. Tel daar de Europese subsidies bij op en het aanbod is ronduit overweldigend. Voor innovatieve tech start-ups, scale-ups en mkb’ers vormen deze gelden een belangrijk instrument om hun financiering rond te krijgen. Banken vinden het verstrekken van leningen aan deze bedrijven namelijk vaak te risicovol.

Maar, ondernemers beschouwen het aanvragen van die subsidies vooral als een last, zag Liesbeth Kraaijveld toen ze als consultant werkte voor grote subsidieadviesbureaus. Daarom richtte Kraaijveld in 2012 Innovencio op. Dit adviesbureau helpt start-ups, scale-ups, mkb’ers, burgerinitiatieven en onderwijs- en kennisinstellingen bij de aanvraag van passende subsidies.

Veelbelovende ideeën redden

Directeur en oprichter van Innovencio, Liesbeth Kraaijveld

Waar grote bedrijven en instellingen vaak hun eigen mensen hebben om op professionele wijze subsidies binnen te halen, hebben start-ups, scale-ups en mkb’ers dat meestal niet. “Ik vond dat er te vaak veelbelovende ideeën en projecten verloren gingen, omdat het voor kleine, innovatieve bedrijven veel moeilijker is om aanspraak te maken op subsidies. Terwijl juist daar innovatie plaatsvindt voor een transitie naar een duurzamere, betere wereld. Met Innovencio wil ik voorkomen die innovaties verloren gaan.”

Kraaijveld koos voor een duidelijke focus: de energietransitie, duurzaamheid, life sciences en circulaire economie. Die keuze werd gemaakt vanuit haar fascinatie voor mensen die nieuwe technologieën en oplossingen bedenken en dat willen verwezenlijken. “Ik ben wel een beetje een wereldverbeteraar. Of het nou om een heel klein ingenieus apparaatje gaat waardoor openhartoperaties overbodig worden, of een burgerinitiatief dat een compleet circulaire wijk gaat bouwen. Technologische innovaties die een bijdrage leveren aan een betere wereld, boeien me.” 

Meer geld en meer competitie

Innovencio groeide hard de afgelopen tien jaar en ging van eenmanszaak naar een bedrijf met 27 mensen op de loonlijst dat jaarlijks honderden subsidieaanvragen de deur uitstuurt. Dat kwam mede doordat Kraaijveld’s focusgebieden steeds belangrijker werden. Waar ‘circulaire economie’ tien jaar geleden door de regering nog niet erkend werd als subsidiabel, wil het kabinet dat Nederland in 2050 volledig circulair is. “Toen we begonnen, waren er heel veel goede projecten op dat gebied. In de recycling bijvoorbeeld. Toch kon er toen geen aanspraak gemaakt worden op subsidiegeld. Inmiddels zijn er veel meer mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor de energietransitie.”

Daarnaast is ook de competitie toegenomen. Steeds meer partijen maken aanspraak op overheidsgelden. “Je moet echt heel onderscheidend en scherp zijn. De lat ligt hoog, bedrijven hebben ons steeds vaker nodig”, aldus Kraaijveld.

Passende subsidie

Wie Innovencio inschakelt, legt eerst een idee voor. Als de consultants van het adviesbureau daar iets in zien, gaan ze opzoek naar een passende subsidieregeling, stippelen een strategisch plan uit en schrijven een aanvraag. 91 procent van de aanvragen die het bedrijf doet, wordt goedgekeurd.

De proeftuin ‘Circular Polymers’ is een voorbeeld van een onderzoeksconsortium waar Innovencio subsidie voor heeft aangevraagd. Het consortium werkt op de Brightlands Chemelot Campus aan het omzetten van weggegooid plastic in hoogwaardige grondstoffen. “Voor dit project werken kennisinstellingen samen met bedrijven om plastic circulair te maken. Hiervoor is een OP Zuid subsidie toegekend, een Europees subsidieprogramma voor de provincies Zeeland, Limburg en Noord-Brabant. Speerpunten van deze subsidie zijn innovatiebevordering en de overgang naar ene koolstofarme economie.”

“Virtueel kan er tegenwoordig natuurlijk heel veel, maar je moet wel momenten creëren waarop je gezamenlijk aan tafel zit.”

Liesbeth Kraaijveld

Hub op de Brightlands Chemelot Campus

Sinds april dit jaar heeft Innovencio naast het kantoor in Zaltbommel, ook een hub op de Brightlands Chemelot Campus. “Er zitten daar zoveel partijen die met relevante dingen bezig zijn, dat het belangrijk is om daar dichtbij te zitten en op een laagdrempelige manier in gesprek te kunnen gaan. Die persoonlijke benadering is belangrijk bij Innovencio. Virtueel kan er tegenwoordig natuurlijk heel veel, maar je moet wel momenten creëren waarop je gezamenlijk aan tafel zit. Die momenten kunnen we met deze stap verwezenlijken.”

Samenwerking

Dit artikel is gemaakt in een samenwerking tussen Brightlands Chemelot Campus en onze redactie. Innovation Origins is een onafhankelijk journalistiek platform dat zijn partners zorgvuldig uitkiest en uitsluitend samenwerkt met bedrijven en instellingen die achter onze missie staan: het verhaal van innovatie verspreiden. Op die manier kunnen wij onze lezers waardevolle verhalen aanbieden die volgens journalistieke richtlijnen tot stand zijn gekomen. Wil je meer weten over hoe Innovation Origins samenwerkt met andere bedrijven? Klik dan hier