AI-generated image of a world with free and abundant energy
Author profile picture

Het Europese subsidieprogramma Interreg Vlaanderen-Nederland investeert ruim €1,1 miljoen in het innovatieproject FACILEX, dat zich richt op de ontwikkeling van energiedeling over de Nederlands-Belgische grens.

Het project wil juridische, ruimtelijke en administratieve barrières doorbreken. Onderzoekers ontwikkelen praktische oplossingen voor deze belemmeringen. Het initiatief ondersteunt niet alleen het delen van hulpbronnen zoals warmte en CO2, maar bevordert ook een soepeler regelgevingsklimaat voor dergelijke uitwisselingen.

Synergie van hulpbronnen

Een goed voorbeeld van de inspanningen van FACILEX is de samenwerking tussen BASF en het kassencluster in Rilland, Zeeland. BASF, het grootste chemische productiecentrum in België, produceert aanzienlijke hoeveelheden restwarmte en CO2. Deze worden nu gebruikt door de kassen aan de andere kant van de grens, waardoor de groeiomstandigheden van de gewassen worden verbeterd door het leveren van de nodige warmte en kooldioxide. Een win-winsituatie voor beide partijen.

Een ander ambitieus facet van FACILEX is de oprichting van een energiegemeenschap in de transportzone Hazeldonk-Meer. Hier werken vijftig bedrijven samen om hun energieproductie en -verbruik op elkaar af te stemmen. De windturbines in het gebied worden uitgebreid, wat samen met de vorming van de energiegemeenschap bijdraagt aan een evenwichtige energiedistributie – inclusief voldoende stroom voor oplaadpunten voor elektrische voertuigen.

Beleidsinnovatie en regionale samenwerking

FACILEX stopt niet bij praktische energieoplossingen, maar richt zich ook op beleidsaanbevelingen. Deze worden ontwikkeld op basis van inzichten uit verschillende casestudies binnen het project. Een grensoverschrijdende dialoog tussen lokale overheden en belanghebbenden bevordert de uitwisseling van kennis en de opbouw van competenties die nodig zijn voor het opstellen van regionale beleidsvisies.

Het succes van FACILEX kan dienen als blauwdruk voor toekomstige grensoverschrijdende initiatieven voor het delen van energie. Door aanzienlijke juridische en administratieve hindernissen te overwinnen en de tastbare voordelen van het delen van hulpbronnen aan te tonen, schept FACILEX een precedent voor internationale samenwerking op het gebied van energiebeheer, waardoor soortgelijke projecten in heel Europa en daarbuiten mogelijk worden geïnspireerd.