@Slam Ortho BV
Author profile picture

De medische wetenschap in Nederland kenmerkt zich door baanbrekende ontdekkingen. Soms lijken de oplossingen simpel, maar kunnen ze processen aanzienlijk versnellen, zoals bijvoorbeeld de uitvinding van SLAM Ortho. We spraken met oprichters Bart Kölling en Just Schornagel.

Wat voor innovatie heeft SLAM Ortho bedacht?

We hebben een nieuw product dat orthopedische chirurgie kan versnellen. Bij dit soort procedures worden vaak metalen platen en schroeven gebruikt om gebroken botten te fixeren. Hiervoor moet in het bot geboord worden en daarna moet met een metalen haakje de diepte van dit gat gemeten worden. Deze stap is tijdrovend en foutgevoelig. Wij hebben met een drill-bit ontwikkeld die automatisch deze diepte meet en deze meting vervolgens direct draadloos kan doorsturen en kan laten zien aan de chirurg. Deze drill-bit werkt met alle boorsystemen en er hoeven geen extra stappen genomen te worden tijdens de operatie. Het is dus echt een plug-and-play oplossing die deze procedures 10% sneller kan laten verlopen, wat kostbare tijd kan besparen in de operatiekamer (OK). Minder tijd in de OK is ook beter voor de patiënten, en die hebben ook nog eens minder kans op een schroef met de verkeerde lengte wat mogelijk schadelijk kan zijn.

Hoe kwamen jullie op het idee om dit bedrijf op te richten?

De chirurg uit ons team heeft dit probleem vaak voorbij zien komen en wilde van het metalen haakje af. Hij heeft toen de andere oprichters erbij gezocht en samen is er gekeken naar mogelijke oplossingen. Na wat experimenteren zagen wij dat een oplossing maken die goed zou werken voor chirurgen mogelijk moest zijn en is het bedrijf opgericht en vervolgens is er een patent aangevraagd.

Bart Kölling en Just Schornagel van Slam Ortho BV

Is er veel concurrentie op dit gebied?

Vanuit onafhankelijke partijen zijn er meerdere producten op de markt gekomen die hetzelfde probleem proberen op te lossen. Wat wij zien is dat deze producten vaak extra stappen of onhandigheden toevoegen en daarom zijn ze niet op veel plaatsen in gebruik genomen. Vanuit de grote spelers op het gebied van trauma/orthopedische chirurgie zien wij op dit moment nog geen concurrerende ideeën.

Wat zijn de grootste obstakels waar SLAM Ortho tegenaan loopt?

De markt voor apparaten die gebruikt worden in de OK betreden is niet simpel. Er is veel regulatie op het gebied van medische apparaten en het is ook niet gemakkelijk om zo maar je idee te gaan bespreken met een ziekenhuis. Wij zijn daarom ook op zoek naar partijen om mee samen te werken en deze problemen op te lossen.

Waar zijn jullie trots op?

Wij zijn trots op de tot nu toe behaalde performance van de prototypes. Die hebben al goede resultaten laten zien op echt menselijk weefsel. Ook zijn we trots op het octrooi (patent) wat is toegekend.

Wat zijn je plannen voor dit jaar?

Dit jaar zijn we bezig met het EIT Health Validation Lab bij YES!Delft. Daar zijn we onze commerciële plannen aan het valideren. Hierna gaan wij op zoek naar een investering die ons kan helpen op het pad naar het certificeren van een medisch apparaat wat daadwerkelijk op de markt kan komen.

Wat is je doel voor de komende vijf jaar?

Op langere termijn willen we verder onze productportfolio ontwikkelen en op meer plekken onze “slimme” tools gaan inzetten met onze ontwikkelde technologie. De technologie die wij kunnen bieden en de data die we kunnen verzamelen zal heel nuttig zijn in het verbeteren van de kwaliteit en efficiëntie van operaties.

Alle verhalen over onze start-ups of the day vind je hier.