© Clever Farm
Author profile picture

“Waarom is “Clever Farm” slim? Op een dag zat een stel mensen zonder baan bij elkaar en filosofeerde over hoe je de gegevens van drones zou kunnen gebruiken. Een van de ideeën was om het te gebruiken in de landbouw”. Zo begint Adam Zlotý, de medeoprichter en CEO van de Tsjechische start-up Clever Farm, zijn verhaal. Het bedrijf begon met een eenvoudig programma voor het beheer van landbouwgrond. Nu toont het boeren uit Centraal-Europa hoe een combinatie van kunstmatige intelligentie, sensoren en satellietgegevens het werk op de boerderij efficiënter en ecologischer kan maken.

Wat is uw product?

“Dit is een complexe oplossing voor allerlei zaken in een agrarisch bedrijf. De kern van de oplossing is een toepassing voor het beheer van de boerderij voor alle agronomische activiteiten. Op basis van kaarten en gegevens van de satelliet, kan de boer akkerland beheren, dagelijkse activiteiten plannen, zorg dragen voor de levering van zaden, meststoffen, rapporten opstellen voor vergunningverlenende instanties, enz. Daarnaast zijn er ook sensoren op basis van ivd-technologie die verschillende kenmerken meten: bodemvochtigheid en -temperatuur, microklimaat, meteorologische omstandigheden met het gewas op het veld, temperatuur en vocht in silo’s, bladvochtigheid en andere. De apparaten zijn draagbaar en sturen elke 30 minuten gegevens naar ons platform.”

Hoe kunnen boeren de gegevens gebruiken?

“Afhankelijk van de behoefte en het type landbouwbedrijf kunnen de gegevens worden gebruikt om de dagelijkse activiteiten te plannen, om geoogste gewassen te beschermen of om gewassen te beschermen tegen dieren en ziekten. Zo komen plagen en ziekten in het veld meestal voor wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, zoals een minimumtemperatuur en -vochtigheid. Wanneer dit gebeurt informeren we de eindgebruiker dat er een incubatieperiode aan de gang is en, laten we zeggen, over 20 dagen een ziekte begint. Zo kan hij een gerichte behandeling toepassen. Of hoe het staat met de bodemtemperatuur in het voorjaar. Voor bijvoorbeeld sojabonen en allerlei andere gewassen moet de grondtemperatuur gedurende een bepaalde periode hoger zijn dan zo’n 10 graden om te kunnen beginnen met zaaien. Als aan deze voorwaarden is voldaan, informeren we de boer dat hij zijn gang kan gaan.”

 Wat onderscheidt u precies van uw concurrenten?

“In de eerste plaats bieden we een complete oplossing. Het is verder een modulaire tool zodat de boer slechts één bepaald onderdeel kan gebruiken (bijvoorbeeld alleen sensoren) of juist allemaal. Ten tweede hebben we in elk van deze onderdelen een andere aanpak en proberen we waarde toe te voegen voor de bedrijven. Neem bijvoorbeeld de IoTi-apparaten (IoT=Internet of thing; red.). We ontwikkelen samen met de boeren een voorspellingsmodel, waarin we gegevens over het microklimaat van de regio, de locatie, de soorten gewassen, het seizoen, enz betrekken. We monitoren dan niet alleen de gegevens, maar geven we ook aanbevelingen en, waarschuwingen.”

Wat was het grootste obstakel dat u moest overwinnen?

“In onze regio de boeren zelf. Dat heeft met hun leeftijd te maken. Meestal zijn het oudere mensen die nog voornamelijk met pen en papier werken en een weerstand hebben tegen innovatie. We weten echter dat zelfs een oude boer kan overstappen op nieuwe technologieën. Mijn eigen vader is een goed voorbeeld. Hij was echt tegen deze dingen. Maar tijdens de ‘proof of concept-periode’ zag hij hoeveel hij bespaarde door onze technologie. Het was als een wonder voor hem. Maar deze aanpak verandert veel. Nu hebben we een nieuwe fase van jonge boeren die vertrouwd zijn met het IoT, de Artificial Intelligence (AI) en al deze dingen.”

Wat verwacht u van het komende jaar?

“We concentreren ons op de internationale ontwikkeling. We hebben een project in het buitenland: in Brazilië, Chili, Servië, Oekraïne. Het waren de buitenlandse klanten die naar ons toe kwamen. Nu willen we het op een systematische manier doen . We zijn bezig met het selecteren van markten waarop we ons de komende twee jaar zullen richten.”

Waar wil je dat het bedrijf over 5 jaar is?

“We willen een herkenbaar bedrijf zijn in Midden-Europa en Amerika en we willen een synoniem zijn voor innovatie in de landbouwsector.”

Meer artikelen over start-ups leest u hier.

Ook interessant:

Boerendata zijn volgens studenten goud waard

Technologie voor de boeren

OneSoil helpt boeren bij de akkerbouw