Machnet Sunram © Vincent Groenhuis
Author profile picture

De UTwente-spinoff Machnet Medical Robotics ontwikkelt een robot voor MRI-gestuurde biopsies. De toepassing richt zich in eerste instantie op vroege fase borstkanker. De Universiteit Twente en Machnet Holding BV zijn beide aandeelhouder in Machnet Medical Robotics BV.

De medische robot brengt volgens Jeroen Veltman, radioloog bij Ziekenhuisgroep Twente en nauw betrokken bij dit initiatief, verschillende voordelen. “Deze technologie stelt de radioloog in staat een biopsie of behandelnaald op zeer nauwkeurige wijze te positioneren. De rol van MRI in de diagnostiek wordt steeds groter en de gepersonaliseerde behandelplannen voor de patiënten vragen steeds nauwkeurigere diagnostiek. Deze nieuwe ontwikkeling geeft allerlei mogelijkheden om de zorg te verbeteren. Naast toepassingen voor de borst verwachten we dat bijvoorbeeld ook MRI-geleide prostaatdiagnostiek en behandeling of MRI-geleide vasculaire interventies hier voordeel van gaan hebben.”

De basis voor de robot ligt bij de onderzoeksgroep van Stefano Stramigioli, die zich als hoogleraar Advanced Robotics bezighoudt met de ontwikkeling van medische robots. Françoise Siepel en Vincent Groenhuis zijn binnen deze groep samen met Stramigioli de uitvinders van de technologie achter de nieuwe biopsierobot. Hiervoor is een patentaanvraag ingediend. Abe van der Werf, die met het bedrijf Machnet succesvol werd met RF-spoelen voor MRI’s, kwam enkele jaren geleden in contact met deze onderzoekers en zag kansen om deze robot samen met de universiteit te ontwikkelen en naar de markt te brengen.

Expertisecentrum

Machnet Medical Robotics wil het Twentse expertisecentrum worden voor de ontwikkeling van gerobotiseerde toepassingen in de radiologie. Dit past binnen de ambities van het TechMed Center van de Universiteit Twente dat met medici, technisch geneeskundigen, ingenieurs en ondernemers werkt aan de ontwikkeling en implementatie van allernieuwste operatie- en behandeltechnieken. Het expertisecentrum sluit aan bij het opzetten van een research- en educatieprogramma door UTwente en Siemens Healthineers, dat erop is gericht om medische professionals in de toekomst veel nauwkeuriger en succesvoller beeld- en robotgestuurde operaties te laten uitvoeren.

Van prototype naar certificering

Nico Arfman neemt als directeur van Machnet de leiding over het bedrijf. “De komende jaren brengen we het bestaande prototype naar een gecertificeerde medical device dat kan worden toegelaten op de medische markt. Daarvoor bouwen we een team, werken we het businessplan verder uit en zoeken we financiering voor deze vervolgstappen.” De spin-off kwam tot stand met medewerking van het kennis transfer office van Novel-T, OostNL, Health Valley en Holland Innovative.