Sociale robot helpt kinderen bij het leren @Pixabay
Author profile picture

Samen leren met een sociale robot kan helpen bij het leren. Onderzoekers van de Universiteit Twente (UT) ontdekten dat basisschoolkinderen beter kunnen uitleggen wat ze aan het bestuderen zijn door dit samen te doen met een robot.

Dit staat in Now we’re talking: learning by explaining your reasoning to a social robot waarover de UT bericht. De studie bouwt voort op de wetenschap dat hardop uitleggen wat je leert aan jezelf of een ander leidt tot een beter begrip van een onderwerp. Maar in situaties waarin iemand zelfstandig aan het werk is, ligt het niet voor de hand iets uit te leggen.

Een sociale robot kan uitkomst bieden, zo constateren onderzoekers van de vakgroep ELAN (lerarenopleiding) en de vakgroep HMI (Human Media Interaction) van de UT. Ze baseren hun bevindingen op ervaringen met basisschoolkinderen (6-10 jaar). Frances Wijnen, één van de betrokken ELAN-onderzoekers: „Uit onze studie mogen we concluderen dat sociale robots potentie hebben om het leren van kinderen op nieuwe en positieve manieren te ondersteunen.”

Ze licht toe hoe de ingezette sociale robot werkt, om de kinderen bij hun studie te stimuleren. „Tijdens onze studie hebben we de ZENO-robot gebruikt, die in staat is allerlei gezichtsuitdrukkingen te laten zien, te zwaaien, te kijken en te praten. Door zijn sociale gedragingen is Zeno in staat mensen sociaal te ‘triggeren’.”

Proef met en zonder robot

Om een vergelijking te krijgen is in het onderzoek behalve met deze ZENO-robot gewerkt met een tablet. In beide gevallen was de taak en de interactie hetzelfde.

Concreet gingen de kinderen in de controlegroep met een computersysteem aan de slag, dat werd gecontroleerd door een tablet, ook wel Computer Aided Learning geheten. Voor kinderen in de experimentele situatie was het computersysteem uitgebreid met de robot.

De leerlingen kregen als opdracht uit te zoeken hoe evenwicht werkt, met behulp van een evenwichtsbalk. Op de evenwichtsbalk konden de kinderen potjes zetten van verschillend gewicht. Ook kon de afstand tot het middelpunt van de balk worden gevarieerd. Vervolgens werd ze gevraagd om hun bevindingen uit te leggen. Dat was afhankelijk van de indeling aan de ZENO-robot of per tablet.

Kinderen leggen iets langer uit wanneer ze samenwerken met een robot. Daarnaast benoemen ze meer relevante informatie en ze maken vaker logische associaties tussen relevante facetten, stukken informatie. ‘Robotkinderen’ waren gedetailleerder en vollediger in hun uitleg. Het is een teken dat ze het onderwerp beter begrijpen.

Het is nog onbekend welke aspecten van de robot kinderen verleidt om meer toelichting te geven. Dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen. Het lijkt er dus vooralsnog op dat sociale robots een positieve rol kunnen spelen bij het leerproces van kinderen.