Author profile picture

Eindhoven ruilt haar oude verkeerslichtencentrale in voor een moderne verkeersmanagementcentrale. Technolution levert deze centrale, die draait op het MobiMaestro-platform. 

MobiMaestro sluit volgens Technolution aan bij de groeiambitie van Eindhoven. “De gemeente wil meer data gebruiken om het verkeer te geleiden en meer verkeersregelinstallaties verbinden om snelle routes te creëren. Met de juiste afstelling van verkeerslichten krijgt een bepaalde richting voorrang. Als je opeenvolgende kruispunten slim op elkaar af stemt, ontstaat een snelle route.”

De gemeente kan haar bestaande infrastructuur en toekomstige uitbreidingen aansluiten op MobiMaestro. Deze maand begint de dienstverlening en wordt gestart met het slimmer inzetten van de middelen die Eindhoven al heeft. De parkeergeleiding en informatiepanelen worden binnenkort toegevoegd. Gelijktijdig wordt gestart met een “netwerkmanagementsysteem” waarmee de gemeente op stadsniveau verkeersstromen kan sturen over de belangrijkste verkeersaders.

MobiMaestro is een open platform met open standaarden. Technolution laat de gemeente vrij in haar keuze voor de apparatuur die langs de weg komt te staan. “Op het platform kan ze extra functionaliteit kiezen, die passen bij het ambitieniveau. Bijvoorbeeld voor parkeergeleiding en informatiepanelen (DRIP’s), maar ook dataverwerking en statistiek. Zo groeit MobiMaestro mee met de gemeentelijke ambities.”

Bron: Technolution