Author profile picture

Fontys is niet alleen een onderwijsinstelling maar ook een organisatie die nadrukkelijk wil bijdragen aan de kwaliteit en concurrentiekracht van de Brainport regio. Veel van de projecten die hieruit voortvloeien blijven echter verborgen voor een breed publiek. Om die reden verzorgt het lectoraat De Ondernemende Regio van Fontys Hogescholen elke 14 dagen een column op E52 dieper ingaat op de projecten waar ook Eindhoven voordeel bij heeft. Vandaag lector Cees-Jan Pen over de waarde van erfgoed.

Ik ben blij dat er ophef is over iets ogenschijnlijks onbeduidends als het mogelijk verdwijnen van de kleine bushalte van Rietveld tegenover het van Abbemuseum. Het gaat mij niet om de motivatie en positie van de Stichting Cultuur Eindhoven, maar om de vaak onderschatte economische waarde van erfgoed. Juist nu de Brainportregio in de mainportagenda terecht inzet op de kwaliteit van voorzieningen en kwaliteit van leven moeten we erfgoed en onze industriële historie extra koesteren. Het behoud van de bushalte van Rietveld is een goed signaal dat de stad echt meer aandacht heeft voor kwaliteit.

“Laat de ophef over de bushalte het begin zijn van een stevig debat over de rol van erfgoed voor de Mainport Brainport.”Cees-Jan Pen,

Ik heb een aantal jaren het geluk gehad nauw betrokken te zijn bij langjarig wetenschappelijk onderzoek naar de economische waarde van cultureel erfgoed in diverse Nederlandse steden. Erfgoed heeft een nadrukkelijke rol gespeeld bij de toegenomen aantrekkingskracht van steden als Zaandam, Haarlem, Dordrecht, Hengelo en Heerlen. Reeds in 2013 benadrukte ik voortvloeiend op dit onderzoek het belang van monumenten voor de Brainportregio. Kern was dat met name erfgoed en monumenten echte trekkers zijn als het erom gaat meer kenniswerkers en technologisch geschoolden naar de regio te halen. De regio heeft juist dit type mensen hard nodig zo weten we.

De stad beschikt over nog veel erfgoed en monumenten en moet de economische betekenis hiervan voor de quality of life van Brainport koesteren. Onder het motto wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd moet Eindhoven ook oog hebben voor de kleine parels. Gelukkig beseft men al lang hoe cruciaal de grotere erfgoedcomplexen zoals van Philips zijn. Ik kan me zo voorstellen dat er vanuit het nieuwe binnenstadsfonds mogelijkheden zijn de bushalte te koesteren. Laat de ophef over de bushalte het begin zijn van een stevig debat over de rol van erfgoed voor de Mainport Brainport.