Kantoorvilla © High Tech Campus Eindhoven
Author profile picture

Talent en bedrijven aantrekken met een slim en duurzaam gebouw. Dat is de ambitie van High Tech Campus Eindhoven (HTCE) met hun nieuwe kantoorvilla. De opening van het gebouw staat gepland voor het voorjaar van 2021. Commercieel directeur Jean-Paul van Oijen: “Het past perfect in onze ambitie om de duurzaamste Campus van Europa te worden in 2025.”

De villa – die bestaat uit glazen gevels van de grond tot hoog in de lucht – komt te liggen aan het water in het midden van de campus. Het wordt een gebouw dat je stimuleert de trap te nemen, en waarin medewerkers met hun smartphone de verlichting en temperatuur kunnen regelen. “Dit wordt het kantoorgebouw van de toekomst”, aldus Van Oijen.

Elkaar vinden en samenwerken

“Hier op het terrein bieden we ruimte aan start-ups, scale-ups, midden- en kleinbedrijven, global companies en onderzoeksinstellingen”, vertelt Van Oijen. “Allemaal zijn ze actief in de high tech en we willen dat ze hier blijven en kunnen groeien.” De gedachte is dat de mensen die op de campus werken elkaar makkelijk kunnen vinden en makkelijk kunnen samenwerken. Van Oijen wil bedrijven en instellingen aantrekken die aanvullend zijn voor dat ecosysteem.

“Met zijn 230 bedrijven op de Campus hebben we weinig beschikbare meters.” Maar die vierkante meters komen er. Aan de zuidkant van de campus is ruimte voor nieuwbouw. “Met dit nieuwe, duurzame en slimme gebouw bekijken waar behoefte aan is. Het is een goede case om te kijken wat werkt voor een volgende nieuwbouw.”

Behoefte aan slimmere en duurzame gebouwen

“Dat wij als campus de stap zetten om een echt vernieuwend gebouw neer te zetten, vind ik echt gaaf”, zegt Van Oijen, “Ik denk dat bedrijven hier behoefte aan hebben.” Volgens Van Oijen is het economisch gezien wellicht goedkoper om een gebouw te bouwen dat niet duurzaam of slim is. “Daarmee creëer je een lagere huurprijs, maar ik merk aan de vragen die wij krijgen dat de markt steeds meer behoefte heeft aan slimmere en duurzamere gebouwen. Deze gebouwen zorgen voor een lagere energierekening, vitalere, gezondere en gelukkigere medewerkers. Dat is uiteindelijk ook economisch voordeliger.” 

“Zeker bij internationale bedrijven is een duurzaam gebouw essentieel.” En het is gunstig om talent aan te trekken, zegt Van Oijen. “Het type gebouw waarin je als bedrijf gehuisvest bent en de locatie, tellen voor talent mee. Talenten willen op een plek en voor een bedrijf werken dat hen trots maakt. Duurzaamheid en vitaliteit maken een steeds groter deel uit van dat trotse gevoel.” 

Medewerker moet zich er prettig voelen

De HTCE gebruikt als lat voor de duurzaamheid de WELL GOLD normering. Een certificeringssysteem voor gebouwde omgevingen en het effect ervan op de gezondheid van de mensen in het gebouw. Daarbij staat naast duurzaamheid de gezondheid van de gebruiker van het gebouw voorop, “dat de medewerker zich er prettig voelt”. Zijn de ramen te openen, is er geen rookruimte, komt er voldoende daglicht binnen, stimuleert het gebouw de gebruiker om te bewegen? Dat soort punten. Maar ook of er verbinding is met de natuur, voegt Van Oijen eraan toe.

“Natuurlijk gaat het ook om het materiaalgebruik, optimale isolatiewaardes voor glas en de gevels. Dat licht doorlaat, maar de warmte buiten houdt.” Waar het gebouw zich in onderscheidt van de reguliere nieuwbouw kantoorgebouwen in de regio, is dat bijna alles op kamerniveau stuurbaar is. “Wij zorgen dat er een slimme infrastructuur ligt om verlichting, luchtventilatie en temperatuur op aan te sluiten. Met een minimale investering kan een bedrijf ervoor kiezen sensoren erin te klikken en het werkt. Die sensoren maken het weer mogelijk dat de ruimte tot bijna individueel niveau stuurbaar wordt.” 

Duurzaamste campus van Europa 

In lijn met de plannen om in 2025 de duurzaamste campus van Europa te zijn, is het gebouw niet aangesloten op het gas maar op een Warmte Koude Opslag (WKO). De HTCE heeft een netwerk aangelegd dat de warmte die over is, zoals in de zomer, opslaat in de bodem. Zodat deze in de winter weer te gebruiken is. Het is uiteindelijk de bedoeling dat alle gebouwen op de campus hierop worden aangesloten, vertelt Van Oijen. “De gebouwen die er de laatste jaren zijn bijgekomen zijn dat al, maar op termijn moeten ze allemaal om.”

Dat geldt ook voor de zonnepanelen. Dit nieuwe gebouw krijgt ze, net zoals alle andere gebouwen van de campus. “Dat hebben we voor dit jaar gepland en loopt tot eind volgend jaar door. Zo worden we als Campus steeds duurzamer.” Maar het gaat volgens Van Oijen niet alleen om minder CO2-uitstoot. Het gaat ook om vitaliteit. “Dat je ’s middags een fijne plek hebt waar je kunt wandelen. Of waar je ook kunt sporten en mensen kunt ontmoeten.” Allemaal faciliteiten waar de campus ook in voorziet.