Author profile picture

Singularity University begint over drie maanden in de Apparatenfabriek op Strijp-S, op de plek waar nu de Trudo-winkel zit. Aanvankelijk was het de bedoeling om eind 2015 al een vestiging van Singularity University in Eindhoven te hebben. De voorbereidingen duurden langer dan gepland, mede door het trager rond krijgen van de financiering. Eindhoven is de eerste plek buiten de VS waar deze gerenommeerde instelling een vestiging krijgt.


Lees hier wat e52 eerder schreef over Singularity


Inmiddels is duidelijk dat niet de High Tech Campus (die zich hiervoor nadrukkelijk gemeld had) maar de Apparatenfabriek op Strijp-S de plek wordt voor Singularity. De inschatting is dat dit nog voor de zomer – waarschijnlijk rond mei – zal gebeuren.

Dat valt af te leiden uit een passage in het raadsvoorstel rond een nieuwe financiering voor Brainport Development. Het Eindhovense gemeentebestuur benadrukt daarin het belang van Brainport voor het binnenhalen van grote internationale organisaties. De voorbije jaren heeft Brainport Development volgens het college “de tering naar de nering moeten zetten” omdat er minder geld was om alle ambities uit te voeren. “Brainport Development heeft meerdere initiatieven noodgedwongen aan zich voorbij moeten laten gaan. Daardoor heeft de Brainportregio kansen gemist of heeft ze deze met vertraging kunnen oppakken. Kansen die in andere regio’s wel meer succesvol zijn opgepakt.”

Zo was door dit gebrek aan financiële slagkracht “de enorme kans bijna gemist die er voor onze regio ontstond om de eerste buitenlandse vestiging van de Amerikaanse Singularity University in de Brainportregio direct te verzilveren”.


Lees ook: Gemeente wil meer geld voor Brainport


 

Brainport Development is in nauwe samenwerking met de gemeente Eindhoven niet alleen op zoek gemoeten naar inhoudelijke projectpartners voor ‘SU-NL’, maar ook naar partijen – buiten de regio – die de aanloopkosten voor dit traject mee wilden delen, zo schrijft het college aan de Raad. “SU-NL ontwikkelt zich inmiddels voorspoedig, maar de restfinanciering moet nog worden gerealiseerd voordat dit eerste filiaal buiten de VS, naar verwachting later dit jaar op Strijp-S, kan worden geopend.”

Andere “bijna gemiste kansen” die in het stuk worden genoemd zijn Startupbootcamp High Tech XL en de Smart-Mobility initiatieven in het Automotivecluster.

Singularity

Singularity draait om de gedachte dat een divers palet aan exponentieel groeiende technologieën (denk bijvoorbeeld aan biotechnologie, nanotechnologie, neurotechnologie, zonnecellen en sensoren) elkaar de komende jaren gaan versterken. En allemaal samen zullen ze zorgen voor een radicale innovatie voor letterlijk alle grote vraagstukken van de hedendaagse wereld. Of, simpeler gezegd, een combinatie van technologieën brengt de oplossingen voor problemen op het gebied van water, voedsel, onderwijs, zorg en wat al niet meer. De mensen achter Singularity University hebben het tot hun taak gemaakt om de top van het wereldwijde bedrijfsleven bij te scholen op gebieden van radicale technologische ontwikkelingen.

De Nederlandse vestiging zal zich vooral richten op gezondheid, mobiliteit, water en voedselvoorziening, sectoren waarin Nederlandse wetenschappers en bedrijven tot de wereldtop behoren.