10 jaar HighTechNL
Author profile picture

Onder het nieuwe motto ‘Share innovation, shape tomorrow’ vierde High Tech NL onlangs het tienjarig bestaan. High Tech NL is de landelijke branchevereniging voor de Nederlandse hightechindustrie die innovatie aanjaagt door bedrijven en kennisinstellingen met elkaar te verbinden. Vier domeinen staan daarbij centraal: Semiconductors en Robotics waren al langer onderdeel van High Tech NL; Life Sciences en Energy kwamen daar recent bij. Het hightech kennisnetwerk speelt een belangrijke rol voor de hele topsector Hightech Systemen en Materialen.

Paul van Attekum, voorzitter HighTechNL
Paul van Attekum, voorzitter HighTechNL

Bij de viering van het tienjarig bestaan kreeg voorzitter Paul van Attekum de kans nog eens toe te lichten waar de vereniging voor staat. “In de kern gaat het om de versterking van onze internationale concurrentiepositie en het verdienvermogen van de Nederlandse hightechsector. Hoe meer partijen zich via ons verbinden, des te groter het netwerk om kennis te delen en hightech-professionals samen te brengen. Samen creëren we oplossingen voor mondiale uitdagingen en veranderen we de wereld van morgen. Daarom nemen we het voortouw om ontmoetingen te creëren en projecten te initiëren.”

De doelstellingen van High Tech NL lagen bij de start in 2013 op innovatie, human capital, een optimale toeleveringsketen en de branding in binnen- en buitenland. Van Attekum: “Op al die terreinen is ook vandaag nog veel werk te verzetten, maar je ziet ook dat er al veel gepresteerd is. Ook het bij elkaar brengen van alle afzonderlijk opererende verenigingen binnen de high tech maakindustrie was een doel, maar daar zijn we nog niet in geslaagd. Daarnaast hebben we onze internationale ambities op een laag pitje moeten zetten, vanwege de daarmee gepaard gaande kosten.”

Gezonde vereniging

Toch stelt Van Attekum vast dat High Tech NL anno 2023 een gezonde vereniging is. “Met 235 leden en een budget van 1,7 miljoen draaien we stabiel. En dankzij het gehonoreerde NXTGEN HighTech groeifondsvoorstel is ons ecosysteem voor de komende zeven jaar in veilige haven.”

De focus van de vereniging valt in vijf delen uiteen, zegt de voorzitter. “Allereerst is er natuurlijk het verbinden van de leden, bijvoorbeeld via themagerichte bijeenkomsten. Daarnaast hebben we diverse projecten met een beperkte looptijd. ZorgBots is daar een voorbeeld van. Een volgend onderdeel van onze focus is meer intern gericht: onze organisatie hebben we zo ingericht dat er ruimte is gekomen voor clusters als robotoca en semicon, en recentelijk ook life sciences en energy. Een vierde aspect heeft te maken met onze filosofie, die erop gericht is juist de kleine spelers sterker te maken, zodat daarmee het hele ecosysteem sterker wordt. Tenslotte zien we kansen door slimme koppelingen met kennisinstellingen. Universiteiten kunnen dienen als vraagbaak, om zo onze inhoud te versterken.”

Toekomst

Hoe stabiel de vereniging ook is, er blijven natuurlijkk altijd wensen voor de nabije toekomst. Een daarvan ligt in een uitgroei tot een heuse branchevereniging voor de complete HTSM-sector. “Daarnaast zoeken we naar mogelijkheden om onze primaire taken nog meer impact te geven.” Van Attekum weet wat daarbij komt kijken: “Het opbouwen, onderhouden en uitbouwen van het ecosysteem door onderling samen te werken. Niet concurreren, maar juist samen de gemeenschappelijke problemen adresseren. Wij als onpartijdige club kunnen daarbij helpen. Uiteindelijk kan dat iedereen ook financieel voordeel opleveren. Ons organiserend vermogen kunnen we inzetten om waarde te katalyseren voor het opzetten van consortia, en het ontdekken van multipliers.”

Als dat allemaal lukt, zou High tech NL bij het 15-jarig bestaan een nog vitalere vereniging kunnen zijn met pakweg 400 leden en zo’n 25 actieve projecten. Stilstaan is er dus niet bij. “Vandaag proosten we op wat er bereikt is; morgen gaan we aan de slag voor de toekomst.”