Author profile picture

Dat Brainport Eindhoven een van de sterkste en snelst groeiende economieën van het land heeft, is inmiddels genoegzaam bekend. Maar hoe dat wordt bepaald, welke cijfers eraan ten grondslag liggen en hoe we die moeten interpreteren, daar hebben we de jaarlijkse Brainport Monitor voor nodig. In zes afleveringen kijken we naar de details. Vandaag deel 4, over ‘people’: de mensen, hun werk en hun studie. Alle cijfers en feiten uit deze serie komen uit de Brainport Monitor, gepubliceerd op 5 november 2018. Hier de tot nu toe verschenen afleveringen in deze serie.

Economie gaat uiteindelijk altijd over mensen. Zowel de bevolking als beroepsbevolking groeit in Brainport Eindhoven, beide harder dan het nationaal gemiddelde. Mensen worden steeds ouder en steeds hoger opgeleid. In 2017 zien we dat de grootste leeftijdsgroep bestaat uit 50 tot 55 jarigen (ruim 7,5% van de totale bevolking). De arbeidsparticipatie in Brainport Eindhoven is driemaal zo hard gestegen als nationaal en de daling van het werkloosheidspercentage zet zowel regionaal als nationaal voor het derde jaar op rij voort. In het onderwijs zien we een lichte daling van het aandeel scholieren dat kiest voor techniek, maar het aandeel is ook dit jaar boven het nationaal gemiddelde. In 2017 kiest ruim één derde (35,8%) van het totaal aantal scholieren in de regio voor technologie. Het aantal technologiestudenten groeit in 2017 met 4,3% tot een totaal van 30.090.

Bevolking

In totaal telt de regio begin 2018 766.827 inwoners, een stijging van 0,7% ten opzichte van een jaar daarvoor. Dit ligt net iets boven de bevolkingsgroei in heel Nederland (0,6%). Dat verschil is er al sinds 2011: ten opzichte van 2008 is de bevolking in Brainport Eindhoven met een totaal van 5,1% harder gestegen dan de Nederlandse bevolking (+4,7%). Van de groei bestaat 93% uit (zowel binnenlandse als buitenlandse) migratie naar de regio en 7% uit het geboorteoverschot (geboortecijfer minus sterftecijfer). In de rest van het land bepaalt het geboorteoverschot voor 19% de groei. In totaal wonen er 8.874 meer mannen (totaal 387.846) in Brainport Eindhoven dan vrouwen (totaal 378.972). 

Brainport Monitor 2018: mensen
Brainport Monitor 2018: mensen

Binnenlands is de balans negatief, maar dit wordt ruimschoots goedgemaakt door een omgekeerde internationale trend. In 2017 vestigen 34.797 personen uit Nederland zich in Brainport Eindhoven, terwijl 1700 mensen meer de andere kant op verhuizen. Deze grote uitstroom wordt met name verklaard door een groot vertrek van asielzoekers uit Budel, resulterend in -2991 voor Cranendonk (waartoe Budel behoort). De grote instroom van buitenlandse migranten zorgt ervoor dat het netto migratiesaldo, ondanks de negatieve binnenlandse migratie, in Brainport Eindhoven stijgt. In 2017 komen er 6424 personen vanuit het buitenland naar  Brainport Eindhoven. Ondanks het vertrek van 1700 personen uit de regio, zorgt dit dus voor een positief migratiesaldo van 4723 personen.

Brainport Monitor 2018: mensen
Brainport Monitor 2018: mensen

In 2017 is de meerderheid van de beroepsbevolking in Brainport Eindhoven (170.000 personen,  41,6%) middelbaar opgeleid, een stijging van 4000 personen ten opzichte van 2016. 35,0% is hoog opgeleid (143.000 personen) en 22,2% laag opgeleid (91.000 personen). Nationaal ligt die verhouding ongeveer gelijk. Over een periode van 10 jaar zien we dat waar de middelbaar opgeleiden beroepsbevolking min of meer stabiel lijkt (+3,7%), er een duidelijke stijging in hoog opgeleiden is (+27,7%) en een daling in laag opgeleiden (-8,1%).

Brainport Monitor 2018: mensen
Brainport Monitor 2018: mensen

Vergeleken met 2007 is de bruto arbeidsparticipatie in Brainport Eindhoven gestegen met 1,8%, driemaal zo hard als nationaal (+0,6%). In 2017 telt de beroepsbevolking in Brainport Eindhoven 409.000 personen (18.000 werklozen en 391.000 werkzame personen). Met een beroepsgeschikte bevolking van 578.000 mensen, komt de bruto arbeidsparticipatie hiermee op 70,7%. Op nationaal niveau is dit 70,1%. De daling van het werkloosheidspercentage zet zowel regionaal als nationaal voor het derde jaar op rij voort. In 2017 zijn er in Brainport Eindhoven 18.000 werklozen (4,4% van de beroepsbevolking), 5000 minder dan een jaar daarvoor. Het aantal en aandeel werklozen in de leeftijd van 45 tot 75 jaar is sinds 2007 flink toegenomen (van 33% naar 44%, van 5.000 naar 8.000 personen).

Brainport Monitor 2018: mensen
Brainport Monitor 2018: mensen

Technologie en onderwijs

In 2017 telt Brainport Eindhoven 7.388 technologiescholieren. Hiermee kiest ruim één derde (35,8%) van het totaal aantal scholieren in de regio voor technologie. Ten opzichte van 2016 is zowel regionaal als nationaal het aantal en aandeel technologie scholieren gedaald. Dit aandeel ligt wel boven het nationaal gemiddelde (33,0%), net zoals de afgelopen tien jaar ook het geval was. Een ruime meerderheid volgt een vwo-opleiding (45,7%), ruim één derde zit op de havo (34,1%) en 20,2% volgt vmbo.

De in totaal 7.388 technologiescholieren zijn verdeeld in 3184 meisjes en 4204 jongens. Het aandeel meisjes verschilt enorm per niveau. Op het vwo kiest 63,1% van de meisjes voor technologie, op de havo 42,8% en op het vmbo slechts 4,3%.

Brainport Monitor 2018: mensen
Brainport Monitor 2018: mensen

Het aantal technologiestudenten laat zowel regionaal als landelijk een duidelijke stijgende trend zien over de afgelopen tien jaar. Regionaal (+50,6%) is deze stijging sterker dan landelijk (+22,8%). In Brainport Eindhoven resulteert dit in een  totaal van 30.090 technologiestudenten. Van hen studeren 8.686 studenten aan het mbo (28,9%), 10.095 aan het hbo (33,5%) en 11.309 aan een universiteit (37,6%). Er heeft sinds 2007 een verschuiving plaatsgevonden van het mbo naar het hbo. 

Brainport Monitor 2018: mensen
Brainport Monitor 2018: mensen

Morgen deel 5 in deze serie: internationalisering. Nu alvast het hele rapport lezen? Downloaden kan hier.