De vereniging 013Food en Midpoint Brabant geven met Up New Food ondernemers uit de voedselsector ondersteuning bij het ontwikkelen van circulaire producten. “Door nauw samen te werken kunnen we de circulaire economie binnen de foodsector nog meer versterken in de regio Hart van Brabant”, zegt Lilian Damen, voorzitter van 013Food in een persbericht.

Met Up New Food willen de partners waarde toevoegen aan het duurzaam ondernemerschap binnen de voedselsector. Start-ups en innovatieve mkb-ondernemingen kunnen gebruik maken van kennis op dit gebied en krijgen van Midpoint Brabant ondersteuning bij het starten en opschalen. “Door onze netwerken toegang te geven tot deze mogelijkheden geven we de circulaire economie in onze regio een krachtige impuls”, zegt Bas Kapitein, algemeen directeur van Midpoint Brabant.

013Food is een vereniging van ondernemers en organisaties in de foodsector die een bijdrage levert aan de verduurzaming van de productie en consumptie van voedsel in Midden-Brabant.

Midpoint Brabant is het regionale economische samenwerkingsprogramma van ondernemingen, onderwijs en overheden met als doel om de regionale economie zoveel mogelijk circulair en veerkrachtig te maken. “Wij ondersteunen ondernemers daarom bij het ontwikkelen van projecten die bijdragen aan dit doel. In food, maar ook bijvoorbeeld in bouw, textiel en leder. Uiteindelijk streven we ernaar om met Midden-Brabant een nationale circulaire hotspot te worden.”

Door het verbinden van lokale netwerken is er meer zicht op wat er lokaal speelt en ontstaan er nieuwe kansen om initiatieven aan elkaar te koppelen, zegt Lilian Damen. “Met deze samenwerking bieden we onze leden de benodigde expertise en kunnen we substantieel bijdragen aan een voedselbewuste regio.”

De samenwerking sluit aan bij de ambitie van Tilburg om in 2045 een circulaire stad te zijn, vijf jaar vooruitlopend op de Rijksoverheid.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag