©Pixabay

Slechts twee op de tien Nederlandse investeerders voorzien start-ups standaard in één keer van het gehele investeringsbedrag. De overgrote meerderheid van acht op de tien geldschieters doet dat niet, en kiest er bij een start-up-investering soms tot altijd voor om het bedrag op te knippen.

Ze doen dit bijvoorbeeld in tranches, gekoppeld aan milestones, oftewel tussentijdse bedrijfsdoelen die door de beginnende onderneming moeten worden gehaald.

Dat blijkt uit een rondgang van ondernemerssite MT/Sprout langs 43 Nederlandse investeerders, met uiteenlopende fondsgroottes van nog geen half miljoen tot 250 miljoen euro, zo meldt MT/Sprout in een persbericht. De geënquêteerde investeerders doen deelnemingen die variëren van 50.000 tot 30 miljoen euro. Het overgrote deel van hen (veertig partijen) investeert bedragen tot 10 miljoen euro.

Zo’n drie op de tien Nederlandse investeerders (28 procent) stellen financieringen altijd op te knippen in delen, de helft (53 procent) doet dit soms tot vaak. Slechts zo’n twee op de tien investeerders (19 procent) maken financieringsbedragen standaard in één keer over aan de begunstigde start- of scaleup.

Kleine en grotere investeerders

Er zitten amper verschillen in de manier waarop kleinere (N=16) en iets grotere geldschieters (N=24) hun deelnemingen vormgeven. In beide groepen geven zo’n acht op de tien door MT/Sprout geënquêteerde investeerders aan soms tot nooit het gehele investeringsbedrag in één keer over te maken. Wel is het aandeel investeerders dat direct het gehele bedrag in een startup investeert iets groter (38 procent) binnen de groep kleinere investeerders dan bij de grotere investeerders (21 procent).

‘Kleinere investeerders’ definiëren we voor dit onderzoek als geldschieters die bedragen van maximaal 1 miljoen euro investeren. Dit type financiering in de vroege fase van bedrijven wordt ook wel omschreven als seed– of zelfs pre-seed-kapitaal. ‘Grotere geldschieters’ definiëren we als investeerders die rondes doen tot en met 10 miljoen euro. Een investeerder die bijvoorbeeld bedragen van een half tot 3 miljoen euro inlegt, behoort tot de laatste categorie. Eén investeerder gaf aan deelnemingen te doen van 10 miljoen euro of meer. Twee geldschieters gaven geen inkijk in de omvang van hun participaties.

Opzet onderzoek

Voor dit onderzoek benaderde MT/Sprout in totaal 95 Nederlandse investeerders, van bekende venture capitalists tot regionale overheidsfondsen. MT/Sprout enquêteerde voor dit onderzoek uitsluitend investeringsconcerns, dus geen solistisch opererende angel-investeerders. Lang niet alle geldschieters blijken happig te zijn om inzage te geven in hun investeringswijze. Liefst 52 van de benaderde geldschieters geven, ondanks herhaaldelijk verzoek van MT/Sprout, geen gehoor of zien bewust af van deelname aan dit onderzoek.

Ook interessant: Europese start-ups groeien sneller door hogere waardering in beginfase

MT/Sprout vroeg de geënquêteerde investeerders of zij bij deelnemingen direct het gehele bedrag voldoen, of financieren in delen (tranches), die voor start-ups gekoppeld zijn aan tussendoelen (milestones). Vervolgens vroegen we ze hun keuze toe te lichten. Als laatste vraag verzochten we de investeerders inzage te geven in de ordergrootte van hun investeringen en in hun eventuele fondsgrootte. Voor de resultaten in dit onderzoek zijn procentuele aantallen naar boven afgerond.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag