Author profile picture

In de Verenigde Staten ervaren bedrijven en investeerders die duurzaamheid nastreven steeds meer tegenwind van politici. Voormalig vicepresident Mike Pence en gelijkgestemden strijden tegen ‘groene’ investeringen, een trend die in Europese landen juist wordt aangemoedigd. Dit verschil in benadering zorgt voor spanningen binnen de financiële wereld. In sommige Amerikaanse staten worden bedrijven al uitgesloten van overheidscontracten indien ze duurzaamheid vooropstellen.

In de investeringswereld wordt veelal gesproken over ‘ESG’ in plaats van ‘duurzaamheid’. De afkorting staat voor Environmental, Social & Governance. Deze ‘anti-ESG’ beweging – ESG staat voor die zich verzet tegen de groene transitie, roept vragen op over de toekomst van duurzaam beleggen en welke impact dit kan hebben op Nederlandse pensioenfondsen.

Waarom dit belangrijk is:

In de VS groeit de politieke verdeeldheid over duurzame beleggingen. Welke gevolgen heeft dit voor investeerders en bedrijven. En waait deze trend over naar Nederland?

Politieke verdeeldheid over klimaatinvesteringen

De politieke strijd in de Verenigde Staten rondom duurzaam beleggen wordt met de dag feller. Republikeinen zien klimaatverandering als een gepolariseerd thema en verzetten zich sterk tegen investeringen in duurzame energie. Mike Pence, voormalig vicepresident, verwoordde dit sentiment resoluut op sociale media. Zijn boodschap is duidelijk: investeren in duurzaamheid mag, maar niet met het geld van onze gepensioneerden.

Deze weerstand vindt zijn weg in concrete maatregelen. In Republikeinse bolwerken, zoals Florida, Texas en West-Virginia, worden bedrijven die minder investeren in fossiele brandstoffen, zoals olie en kolen, uitgesloten van overheidsopdrachten. Dit heeft niet alleen gevolgen voor Amerikaanse bedrijven maar raakt ook Nederlandse pensioenfondsen waarvan vermogens door bedrijven als Blackrock, Vanguard en State Street worden beheerd.

Europa versus Verenigde Staten

In tegenstelling tot de Verenigde Staten, waar duurzaam beleggen onder vuur ligt, worden Europese bedrijven juist aangespoord om sneller te vergroenen. In sommige gevallen leidt dit tot rechtszaken tegen bedrijven die naar mening van critici niet snel genoeg handelen. Dit contrast toont de kloof tussen de twee continenten als het gaat om klimaatbeleid en duurzaamheid.

De vraag rijst of de Amerikaanse tendens om duurzaamheid kritisch te benaderen, over zal waaien naar Nederland. Kritische geluiden van politici en activisten zijn er al, maar het is nog niet duidelijk of dit zal resulteren in een vergelijkbare tegenbeweging. De situatie in de VS en de reactie van bedrijven en investeerders op deze uitdagingen zijn een belangrijk signaal voor Nederlandse stakeholders.

Implicaties voor Nederlandse pensioenfondsen

De veranderingen in de VS kunnen implicaties hebben voor Nederlandse pensioenfondsen. Deze fondsen zijn in grote mate afhankelijk van de vermogensbeheerders die nu onder druk staan. De strijd in Amerika tegen duurzaamheid kan leiden tot een herziening van investeringsstrategieën, wat de rendementen op de lange termijn kan beïnvloeden.

Daarnaast hebben recente ontwikkelingen in Europese wetgeving investeerders verplicht om duurzaamheid mee te wegen in hun beleggingsbeleid. Dit contrast tussen de twee markten kan Nederlandse pensioenfondsen voor uitdagingen stellen, aangezien zij moeten navigeren tussen de strikte Europese eisen en de veranderende Amerikaanse landschap.

Een blik op de toekomst

De huidige ontwikkelingen in de VS en de mogelijke overwaaiende effecten naar Nederland vragen om een vooruitziende blik binnen de financiële sector. De weerstand tegen duurzaam beleggen in de Verenigde Staten is weliswaar een ‘allergische reactie’ van de politiek, maar het toont wel het belang aan van een duidelijke en consistente dialoog over het belang van duurzaamheid in de financiële sector. De toekomst van duurzaam beleggen hangt mede af van de manier waarop bedrijven en investeerders deze uitdagingen het hoofd bieden.