De negatieve gevolgen van de klimaatverandering zijn reeds voelbaar op landbouwbedrijven, maar het probleem werkt ook omgekeerd aangezien de landbouw een belangrijk deel van het klimaatprobleem voor zijn rekening neemt en momenteel meer dan 20 procent van de totale broeikasgasemissies veroorzaakt.
Het STARGATE onderzoeksproject ontwikkelt een baanbrekende, milieuvriendelijke, holistische en slimme landbouwmethodologie. Daarbij wordt gebruik gemaak van innovaties op het gebied van microklimaat en weerrisicobeheer, alsmede op het gebied van landschapsontwerp.
Het projectis gebaseerd op aardobservatie, weer-intelligentie en IoT-technologieën. Dat moet een effectief boerderijbeheer ondersteunen. Zo kan de bedrijfsvoering worden aangepast aan klimaatveranderingen en lokale en regionale beleidsformulering. Dat moet leiden tot een beter landschapsbeheer.

Duurzame ontwikkeling

Het project implementeert de Living Lab-benadering door onderzoeksorganisaties, beleidsvormende organisaties, ICT-bedrijven, boeren en andere belanghebbenden met elkaar te verbinden. Bovendien bestudeert STARGATE de voordelen van het toepassen van technische oplossingen om duurzame landbouwontwikkeling te bereiken op veld- en landschapsniveau, inclusief veeteelt en bosbouw.

Big data

Bovendien biedt het project innovatieve componenten voor de visualisatie van big data met de nadruk op geografische informatiesystemen en dynamische grafieken. Bovendien is het project zo opgezet dat de resultaten ervan verder kunnen worden ontwikkeld in andere projecten.
Het project sluit goed aan bij de vereiste acties ter ondersteuning van duurzame landbouw en landbouwbeheer. Bij het project dat tot september 2023 duurt, zijn 26 partners uit Griekenland, Tsjechië, Israël, Spanje, Letland, Zwitserland, Oostenrijk, Italië, Portugal, Polen, Duitsland, Noorwegen en België betrokken.

Ook interessant: Ruimtevaarttechnologie voor precisielandbouw

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag