© Universität Hohenheim / Wolfram Scheible

 
Een aanzienlijke vermindering van broeikasgassen is haalbaar. Dit is de conclusie van onderzoekers van de Universiteit van Hohenheim in Stuttgart. Het komt erop aan de productie van bio-ethanol uit hernieuwbare grondstoffen te combineren met technologieën voor het afvangen en opslaan van koolstof. Afhankelijk van de berekeningsmethode is een vermindering met meer dan 100 procent ten opzichte van de EU-benchmark voor fossiele brandstoffen waarschijnlijk – en dus zelfs een negatieve CO2-balans. Hiervoor wordt het olifantengras Miscanthus gebruikt, dat zijn bruikbaarheid voor deze vorm van biobrandstofproductie met succes heeft bewezen in het kader van het Europese EU-samenwerkingsproject GRACE, aldus de universiteit van Hohenheim in een persbericht.

Volgens de berekeningen van de onderzoekers kan de productie van bio-ethanol uit miscanthus in combinatie met koolstofopslag aanzienlijk bijdragen tot een vermindering van de broeikasgasemissies in de Europese vervoersector. “Afhankelijk van de boekhoudkundige benadering van biologische koolstofopslag, is een reductiepotentieel van meer dan 100 procent ten opzichte van de EU-benchmark voor fossiele brandstoffen waarschijnlijk”, vat Dr. Lask de resultaten samen.

Hoe deze reeds gevestigde technologie verder kan worden geoptimaliseerd, wordt momenteel door onderzoekers in het kader van het gezamenlijke project “Growing Advanced industrial Crops on Marginal Lands for Biorefineries” (GRACE) in een nieuwe aanpak onderzocht.

“Het combineren van de productie van bio-ethanol met technologieën voor het afvangen en opslaan van koolstof zou kunnen helpen om kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer te verwijderen”, is de overtuiging van projectcoördinator dr. Andreas Kiesel van het departement Hernieuwbare Hulpbronnen in de Bio-economie van de Universiteit van Hohenheim.

Bio-ethanol

Samen met Kroatische onderzoekers wordt momenteel in Kroatië een nieuw type bioraffinageproject ontwikkeld. Een bio-ethanolfabriek zal worden geïntegreerd in een bestaande olieraffinaderij van de olie- en gasmaatschappij INA in Sisak. Het is de bedoeling de bij de productie van bio-ethanol geproduceerde CO2 samen te persen, in de bestaande holten van de geëxploiteerde olieafzettingen te injecteren en daar gedurende honderden jaren op te slaan.

Volgens Dr. Jan Lask, die aan de Universiteit van Hohenheim de leiding heeft over dit deelproject, biedt de locatie twee grote voordelen: “Enerzijds bevindt de raffinaderij zich in de onmiddellijke nabijheid van geëxploiteerde olieafzettingen die voor CO2-opslag kunnen worden gebruikt en volgens deskundigen op lange termijn stabiel zijn voor de komende 1000 jaar en daarna.”

Ten tweede wordt geschat dat er in het district Sisak-Moslavina ongeveer 60.000 hectare ongebruikte landbouwgrond is, waarvan een deel kan worden gebruikt voor de productie van de biomassa die nodig is voor de productie van bio-ethanol. Grote delen van dit land werden in het verleden gebruikt voor landbouw, maar werden verlaten tijdens de Joegoslavische oorlog in de jaren ’90.

Miscanthus 

De onderzoekers besteden bijzondere aandacht aan Miscanthus x giganteus. Dit reusachtige gras, dat oorspronkelijk uit Zuidoost-Azië komt, wordt tot drie meter hoog. “Miscanthus kan worden geteeld op zogenaamde marginale gronden die niet geschikt zijn voor de rendabele teelt van andere gewassen. Dit betekent dat ongebruikte grond opnieuw kan worden bebouwd zonder te concurreren met voedsel- en voedergewassen of andere producten,” legt Dr. Lask uit.

Eenmaal geplant, vermindert Miscanthus als een permanent gewas niet alleen het risico van erosie en stabiliseert het de bodem, maar onderdrukt het ook effectief de groei van onkruid. De reden hiervoor is dat bastaardindigo (Amorpha fruticosa), een uit Noord-Amerika afkomstige invasieve plant, zich momenteel snel verspreidt in het betrokken gebied. “Grootschalige teelt van Miscanthus zou een optie kunnen zijn om de verspreiding van deze soort tegen te gaan,” aldus Dr. Lask.

Milieu

Ondanks al het enthousiasme over de mogelijkheden van de bio-economie, onderzoeken de partners ook of er negatieve gevolgen kunnen zijn voor mens en milieu en bij welke intensiteit de teelt van biomassa zinvol en risicoloos is: Het zou bijvoorbeeld negatief zijn indien een verhoogde biomassaproductie andere toepassingen zou verdringen. In het beste geval zou dit echter nieuwe banen scheppen in de regio’s van Kroatië die sinds de oorlog onderbevolkt zijn. 

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag