© Hochschule Reutlingen

Met een nieuwe app wil de faculteit computerwetenschappen van de Universiteit Reutlingen de diagnose en therapie in de geneeskunde verbeteren en kosteneffectiever maken. De computerwetenschappers onder leiding van prof. dr. Christian Thies baseren zich op het gebruik van wearables voor de gezondheid, zoals fitnesshorloges. De bwHealthApp wordt nu getest in een eerste klinische gebruikersstudie, samen met het Medisch Universitair Ziekenhuis Tübingen en het Centrum voor Gepersonaliseerde Geneeskunde van de locatie Tübingen, aldus de Hochschule in een persbericht.

Patiënten die worden behandeld met chemotherapie voor kanker en dus een behandeling over een langere periode ondergaan, kunnen vrijwillig deelnemen aan het praktijkonderzoek in het universitair ziekenhuis in Tübingen. De praktische uitvoering en de wetenschappelijke follow-up van de studie worden verzorgd door Dr. Veit Scheble en Lara Kohn, die ook haar doctoraalscriptie over dit onderwerp aan het schrijven is.

Fitnesshorloge

Om aan de studie deel te nemen, krijgen de patiënten een in de handel verkrijgbare fitnesshorloge of oorsensor. Deze wearables meten continu vitale parameters zoals de polsslag en de lichaamstemperatuur. Ze zijn via Bluetooth verbonden met de bwHealthApp, die vooraf op de smartphone van de patiënt is geïnstalleerd. De door de computerwetenschappers ontwikkelde app ontvangt de gegevens dus van het desbetreffende apparaat en slaat ze op een speciaal beveiligde server van de Universiteit Reutlingen op. De behandelend arts heeft hier direct toegang toe voor evaluatie. Naast de medische gegevens kunnen patiënten de bwHealthApp ook gebruiken om regelmatig vragenlijsten in te vullen over hun gezondheidstoestand of om hun eigen opmerkingen en bijzondere gebeurtenissen op te slaan.

Monitoring

Het voordeel van de door de informatici ontwikkelde app ligt vooral in de bewaking op lange termijn van de patiënten met apparaten die geschikt zijn voor dagelijks gebruik. Met de gegevens kan de behandelende arts de vooruitgang over de weken zien, en zelfs voor elke dag. Als er op bepaalde dagen of op een bepaald tijdstip afwijkingen in de gegevens voorkomen, bijvoorbeeld een ongewoon hoge polsslag of een licht verhoogde lichaamstemperatuur, kan dit in een vroeg stadium wijzen op een verandering in het verloop van de ziekte. In dat geval kunnen gerichte onderzoeken worden ingesteld om de oorzaken op te helderen. Vanuit medisch oogpunt zijn de met de bwHealthApp verkregen gegevens slechts een eerste indicatie van de individuele en actuele situatie van een patiënt.

Extra medische informatie

Voor Christian Thies, die ook doceert aan de opleiding Medisch-Technische Informatica in Reutlingen, zijn de voordelen niettemin duidelijk. “Fitness-polsbandjes en smartphones maken nu al deel uit van het leven van mensen. Daarom is de acceptatie van patiënten om ze voor hun eigen medische behandeling te gebruiken zeer groot. Want soms mislukt het gebruik van een nieuw type digitale ondersteuning al omdat het te ingewikkeld is voor patiënten.”

“Het tweede voordeel is de voor artsen, die zij anders niet zouden krijgen, en elk stukje informatie is nuttig tijdens de behandeling. Het derde argument zijn de kosten. Wij gebruiken in de handel verkrijgbare apparatuur en gevestigde technologie. Ze zijn betaalbaar.”

Er moet systematisch worden onderzocht hoe goed deze aanpak in de dagelijkse routine van patiënten en artsen kan worden geïntegreerd, wat moet worden aangepast, en welke voor de patiënten nuttige informatie uit de meetgegevens kan worden verkregen.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag