De speciale machine die bermgras omzet in waterstof. © Vermeulen Groep
Waarom we over dit onderwerp schrijven:

Nederland bestaat voor zo’n vijf procent uit berm waar bermgras groeit. Dat is een even groot oppervlak als de provincie Utrecht. Het gemaaide gras wordt nu gecomposteerd, maar tijdens dit proces komt er veel CO2 vrij. Dat vraagt om een duurzame oplossing. Daarom heeft Innovation Origins dit nieuws geselecteerd.

NettEnergy, Delphy en de Vermeulen Groep zijn begonnen met een project om snoei- en maaiafval van bermen om te zetten in waterstof en duurzame energie. Het Groene Hart Waterstof-project is afgelopen week officieel van start gegaan en gaat twee jaar duren. Er wordt nu negenduizend kilo bermgras en evenveel kilo snoeiafval verwerkt met een speciale machine. Na deze pilot hopen de drie partijen op te schalen, schrijft Vermeulen Groep in een persbericht.

De Vermeulen Groep gaat op pad om de bermen langs de wegen, sporen en waterkanten te snoeien en te maaien. Dit snoei- en maaiafval brengen zij naar een lokale plek waar de installaties van NettEnergy, expert in het omzetten van biomassa naar duurzame energie, zijn gevestigd. Deze installaties verwerken vervolgens het gras. De graspellets worden vergast; bij dit proces ontstaat er synthesegas en Biochar-GH2. Het synthesegas wordt via een thermisch proces omgezet naar waterstof. Overtollig synthesegas wordt in een gasgenerator omgezet in groene stroom. Uit dit verwerkingsproces ontstaan dus drie verschillende producten: Biochar-GH2, waterstof en elektriciteit.

Biochar-GH2 wordt gebruikt als een bodemverbeteraar die langdurig CO2 vastlegt in de bodem of als veenvervanger in potgrond. De kwaliteit van de biochar is daarbij sterk bepalend. Adviesbureau Delphy gaat tijdens de pilot onderzoeken wat de zuiverheid van de Biochar-GH2 is en op welke manier het gebruikt kan worden in de teelt. Zo wordt op dit moment een onderzoek uitgevoerd in de teelt van lavendel waarbij een deel van het veen is vervangen voor biochar.

Zuivere en circulaire waterstof

Uit de onderzoeksresultaten van de pilot moet uiteindelijk blijken hoe zuiver de waterstof is, hoe kwalitatief de Biochar-GH2 en welke verschillende soorten maaitechnieken en gras kan worden gebruikt. Ook is het belangrijk om te onderzoeken hoeveel kilo gras bepaalde hoeveelheden Biochar-GH2, waterstof en energie kan opwekken. Aansluitend bekijken de partijen hoe ze vervuilde bermen (denk aan plastic afval of metalen) goed kunnen verwerken en wat voor effect dit heeft op de kwaliteit de Biochar-GH2, waterstof en energie.

Met alle resultaten hopen de drie partijen aan te kunnen tonen dat het verwerkingsproces goed werkt en dat het een grote stap is in het verduurzamen van Nederland. Daarna wordt er zo snel mogelijk opgeschaald om ervoor te zorgen dat het waterstof gebruikt kan worden om de apparatuur van de Vermeulen Groep mee aan te sturen om zodoende een circulair systeem te ontwikkelen.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag