Waarom we over dit onderwerp schrijven:

We moeten van fossiele brandstoffen af. De vraag naar duurzame energie neemt toe. Het opwekken van duurzame energie langs snelwegen is een van de puzzelstukjes om dat probleem op te lossen.

De gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven en de Provincie Noord-Brabant willen onderzoeken hoe ze duurzame energie kunnen opwekken langs A2, A50 en A58. Hiermee gaan zij in op de uitnodiging van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat om de mogelijkheden van energie opwekken op rijksgronden te verkennen, zegt Metropoolregio Eindhoven in een persbericht.

Als de rijksoverheid ingaat op het aanbod van de Metropoolregio Eindhoven, dan is het onderzoek naar verwachting eind 2023 afgerond. Bij een positieve uitkomst zijn er nog enkele jaren nodig voor het maken van concrete plannen, burgerparticipatie en de besluitvorming.

Verschillende plekken in Nederland

De rijksoverheid wil met het programma Opwek Energie op Rijksvastgoed (OER) op verschillende plekken in Nederland onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor energieprojecten op rijksgronden. Metropoolregio Eindhoven wil meters maken om klimaatdoelen te halen en daarbij de grootschalige opwekking van energie slim en creatief combineren. 

Brede verkenning van mogelijkheden  

Wethouder Jan Willem Slijper van de gemeente Best is voor de Metropoolregio Eindhoven de bestuurlijk trekker van OER voor de snelwegen A2, A50 en A58: “We hopen dat het Rijk ingaat op ons aanbod om het opwekken van duurzame energie langs deze snelwegen te onderzoeken. Draagvlak van de omgeving vinden we erg belangrijk. Eveneens cruciaal zijn onderwerpen zoals de inpassing in het landschap, de kosten en de verkeersveiligheid.”

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag