Foto: Mark de Rooij/Pixabay

De haven van Rotterdam beschikt binnenkort over een niet te kraken multi-user quantumnetwerk voor kritieke communicatiesystemen. Dat hebben de haven van Rotterdam, TNO en de TU Delft bekend gemaakt in een persbericht.

Verschillende landen experimenteren al met quantumcommunicatie. De uit het Delftse onderzoeksvehikel QuTech afkomstige spin-off Q*Bird is de eerste die een nieuw type beveiligd quantumnetwerk inzet dat meerdere gebruikers via een centrale hub met elkaar kan verbinden op een kosteneffectieve en schaalbare manier. Dit zorgt voor een onaftapbare internetverbinding tussen meerdere gebruikers, verspreid over het hele havengebied.

De haven van Rotterdam vertegenwoordigt een belangrijk deel van de Nederlandse economie. Ze verwerkt jaarlijks bijna 15 miljoen zeecontainers en is daarmee een van de grootste havens ter wereld. Het beveiligen van haar communicatiesystemen verbetert de veiligheid van tienduizenden zeeschepen per jaar en het economische verkeer dat daaruit voortvloeit.

Haven

De beveiliging van informatieoverdracht via het internet is van cruciaal belang voor elke grote organisatie. Knoeien met informatiekanalen heeft aanzienlijke financiële gevolgen en kan potentieel levensbedreigend zijn. De haven van Rotterdam is een cruciaal industrieel en logistiek knooppunt dat jaarlijks bijna 15 miljoen zeecontainers verwerkt, met droge bulkgoederen, natte bulkgoederen (zoals olie) en stukgoed in totaal bijna 500 miljoen ton overslag. De totale economische toegevoegde waarde van de haven vertegenwoordigt 8,2 procent van het Nederlandse BNP (63 miljard euro) en biedt direct en indirect werk aan meer dan 500 000 mensen.

Schematische afbeelding van het quantumsleutel-distributiesysteem. Een centraal knooppunt (Charlie) verbindt gebruikers Alice (links) en Bob (rechts). Als een afluisterende hacker probeert de geheime sleutels te stelen, zorgen de wetten van de quantummechanica ervoor dat de gebruikers worden geïnformeerd als de sleutels gecompromitteerd zijn. Een andere set sleutels wordt dan aangemaakt om verdere berichten veilig te versleutelen. Afbeelding: Simplot voor QuTech.

Het afluisteren van de communicatiesystemen tussen partijen kan leiden tot aanzienlijke financiële verliezen, verstoring van de kritische bedrijfsvoering of fysieke schade. Een quantumcommunicatie-infrastructuur verzekert een onaftapbare verbinding en verbetert de logistieke ketens waarvan Rotterdam deel uitmaakt, en daardoor ook een vitale infrastructuur op het Europese continent.

Commercieel potentieel

Eerder heeft een team wetenschappers en ingenieurs van QuTech – een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft en TNO – een alternatieve, onaftapbare methode voor het verzenden van gecodeerde informatie gedemonstreerd. De technologie heeft een zodanig commercieel potentieel dat zij besloten hebben zich van QuTech af te splitsen onder de naam Q*Bird.

“Onze technologie is gebaseerd op een speciale implementatie van quantumsleutel-distributie (QKD) die gebruik maakt van een centrale hub om gebruikers die beveiligde communicatie willen uitwisselen met elkaar te verbinden,” legt Q*Bird’s medeoprichter en directeur Remon Berrevoets uit. “Dat betekent dat het mogelijk is om op een kosteneffectieve manier een quantuminternet te implementeren, schaalbaar voor meerdere eindgebruikers en gebruikmakend van veelal off-the-shelf apparatuur.”

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag