©Sander Aalderink/2CV Garage

Nu het gebruik van elektrische voertuigen (EV’s) in Europa snel toeneemt, worden vraagtekens gezet bij de nauwkeurigheid van DC-snellaadstations. Door een gebrek aan geschikte regelgeving in de meeste Europese landen weten gebruikers van EV’s niet zeker of ze de energie geleverd krijgen waarvoor ze betalen. In geval van twijfel is er geen mogelijkheid tot het verhalen van te veel gemaakte kosten.

Het toonaangevende internationale metrologie-instituut NMi (Nederlands Meetinstituut) zegt in een persbericht dat het gebrek aan een wettelijk kader en prijsconformiteit van EV-laadstations voortkomt uit overheden die worstelen om gelijke tred te houden met de snel evoluerende EV-markt, gedreven door de wereldwijde energietransitie.

“Er is geen regelgeving die de nauwkeurigheid van de door snellaadstations voor EV geleverde energie garandeert, wat betekent dat EV-gebruikers in feite in het ongewisse worden gelaten”, zegt Lars Cornax van het NMi. Cornax pleit voor nationale wetgeving als eerste stap om consumenten die gebruik maken van gelijkstroom-laadstations te beschermen. Hij voegt daaraan toe: “Europese wetgeving heeft de voorkeur, maar dat kan nog wel even duren. In de tussentijd moet er snel iets gebeuren.”

Exponentiële toename verwacht

Sommige Europese landen behelpen zich met bestaande wetgeving om EV-consumenten te beschermen, maar – behalve in Duitsland – is er niets specifiek ontworpen voor de EV-laadmarkt. Nederland maakt bijvoorbeeld gebruik van de Europese MID-richtlijn, die oorspronkelijk was bedoeld om apparaten zoals elektriciteitsmeters te standaardiseren. “Dit werkt maar tot op zekere hoogte”, zegt Cornax, “en deze wetgeving is momenteel alleen van toepassing op wisselstroommeters – niet op snelladende gelijkstroommeters, waarvan we verwachten dat ze exponentieel zullen toenemen.”

Het gebruik van een snelle gelijkstroomlader is handig, maar het kan leiden tot hogere energieverliezen dan het opladen met wisselstroom (AC). Als fabrikanten van EV-laders geen rekening houden met de energieverliezen en de meetmethode niet correct is gecertificeerd, kan de rekening voor de consument aanzienlijk hoger uitkomen. Door het gebrek aan specifieke regelgeving is er geen zekerheid of de consument gecompenseerd wordt voor het tekort.

Inconsistente wetgeving

Inconsistente wetgeving met betrekking tot oplaadfaciliteiten wordt geïllustreerd door de MID-richtlijn, die verbiedt dat meters van nutsbedrijven na een energietransactie op nul worden gezet, aangezien dit meestal onnodig is. Bij het opladen van elektrische voertuigen is het op nul zetten van meters tussen oplaadsessies met verschillende verbruikers echter een voorwaarde om te weten hoeveel elke consument afzonderlijk precies dient te betalen voor de geleverde energie.

Lees ook: Het lichaam reist te paard, wij reizen per Amber

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag