Waarom we over dit onderwerp schrijven:

De landbouwsector moet en kan duurzamer en efficiënter. Dat wordt mede mogelijk door drones die inspecties uitvoeren.

Steven van der Veeke, promovendus aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft een methode ontwikkeld om met een drone – voorzien van een slimme sensor – vanuit de lucht radioactiviteit in de bodem te meten. Deze techniek is toepasbaar in de landbouw, maar ook bij herstel natuurgebieden, analyse van dijken en grondvervuiling rondom industriële locaties, aldus de RUG in een persbericht.

Radioactieve bodems klinkt als iets wat alleen te vinden is rondom ontplofte kerncentrales en plekken waar kernraketten getest worden. Toch is het zo dat iedere bodem op deze aarde radioactief is. De meeste bodems bevatten weliswaar maar een heel klein beetje radioactiviteit. De Groningse kleibodems, de veengebieden en zelfs de eigen achtertuin bevatten een heel klein beetje radioactief kalium, uranium en thorium.

Vruchtbaarheid bepalen

De hoeveelheid van en verhouding tussen deze radioactieve stoffen zegt iets over het type bodem en kan gebruikt worden om andere bodemeigenschappen af te leiden. Zo kan de vruchtbaarheid bepaald worden, maar kan ook de verdeling van mineralen en het vocht in de bodem bepaald worden. Dit kan gebruikt worden om de gewasopbrengst te maximaliseren omdat de boer nu weet waar (extra) beregend moet worden en hoe de mest het best over zijn veld verspreid kan worden.

Metingen met een drone

Gammastralenspectrometriesystemen worden momenteel op grote schaal gebruikt in de industrie en het onderzoek, bijvoorbeeld voor medische toepassingen. Meer recentelijk worden de systemen dus gebruikt voor precisielandbouw. Tot voor kort werden dit soort metingen met grote en zware detectoren vanaf de grond gedaan. Maar Steven van der Veeke heeft in zijn promotieonderzoek een methode ontwikkeld om deze meting met een drone vanuit de lucht te doen. Hierdoor hoeft het meetgebied niet meer verstoord te worden en is het nu mogelijk om deze techniek in te zetten in gebieden die vanaf de grond niet toegankelijk zijn. 

Breed toepassen

Steven van der Veeke (1992) studeerde Technische Natuurkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en is werkzaam bij Medusa Radiometrics. Na zijn promotie zal hij zijn werk bij Medusa Radiometrics vervolgen: met de ervaring van het promotieonderzoek zet Van der Veeke zich in om het wijdverbreide en correcte gebruik van gammastraalspectrometers in een breed spectrum van onderzoeksgebieden en toepassingen te bevorderen.

Klik hier om het volledige onderzoek in te zien.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag