Met een ambitieus plan wil een groot consortium van Nederlandse zonnebedrijven, SolarNL, de zonne-industrie een koploperspositie geven in Europa. Het doel is om in amper een paar jaar tijd meerdere fabrieken te bouwen, zegt SolarNL in een persbericht. Dit moet hoogrendements circulaire zonnepanelen opleveren die rekening houden met de specifieke eisen van de Europese en Nederlandse markt.

Zo moeten ze veel makkelijker recyclebaar zijn, mooier ingepast en ook toepasbaar zijn op voertuigen of op daken die niet geschikt zijn voor standaardpanelen. Om het programma mogelijk te maken hebben de partijen subsidie aangevraagd bij het Nationaal Groeifonds. Naast zonnebedrijven doen onder meer TNO en de Hogeschool van Amsterdam mee.

Kansen voor Europa

Er is een enorme kans om ook op Europese bodem een lokale industrie op te bouwen. Op dit moment komt 97 procent van de zonnepanelen uit China. De vraag naar materialen, productiemachines en andere cruciale technologie vanuit China, de VS en andere landen zoals India is enorm. Hetzelfde geldt voor de aanzuigkracht op investeringsprojecten, technische expertise en menskracht.

Door nu concrete actie te nemen, kan Nederland zich in de kopgroep van de Europese zonne-industrie plaatsen. Deze Europese industrie moet zich onderscheiden in innovatieve producten: een hoger omzettings-rendement en producten voor grootschalige integratie van zonnetechnologie die nu nog niet bestaan.

Fabrieksconcept

SolarNL gaat zich op drie punten richten. Hoogrendements zonnecellen op basis van de nieuwe state-of-the-art “silicium-heterojunctie” technologie) met een toprendement: 25-26 procent. Hiervoor wordt een fabriek gebouwd die grootschalig en goedkoop kan produceren (productievolume 3 GWp/jaar). Het fabrieksconcept kan later worden gekopieerd naar andere locaties in Nederland en Europa (18 GWp/jaar).

Flexibele zonnefolies

Flexibele zonnefolies die makkelijk te recyclen zijn (op basis van perovskiet). Ook hiervoor wordt een aparte fabriek gebouwd met een productiefaciliteit van 1 GWp/jaar. Deze zonnecellen kunnen op plekken worden toegepast daar waar de conventionele panelen niet voldoen. In Nederland moet in het jaar 2050 zo’n 1.000 km2 aan zonnetechnologie zijn geïnstalleerd, en dat is met alleen de conventionele rigide glaspanelen niet mogelijk.

Zonnepanelen voor specifieke toepassingen

Geïntegreerde circulaire lichtgewicht zonnepanelen voor specifieke toepassingen, in daken en wanden van gebouwen, auto’s en vrachtwagens. Daarbij worden de cellen en folies gebruikt die in de eerste twee programmalijnen worden ontwikkeld. Tevens worden zonnepanelen ontwikkeld met een stapeling silicium en perovskiet, zogenaamde tandem-technologie, waarmee een rendement van meer dan 30 procent haalbaar is, bijna de helft meer dan de huidige reguliere panelen.

Geselecteerd voor jou!

Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

ValutaBedrag