© Demcon

Technologie-ontwikkelaar en -producent Demcon stapt in de energietransitie en heeft de ambitie daarmee bij te dragen aan de enorme opdracht die voor ons ligt. Vanuit haar brede ervaring met systeemdenken en mechatronisch productontwerp gaat Demcon oplossingen voor efficiënte en duurzame energiesystemen ontwikkelen. Voorbeelden zijn electrolyzers voor de productie van waterstof uit (groene) stroom en innovatieve batterijtechnologie. Dat zegt het Twentse bedrijf in een persbericht.

“Het verlagen van de CO2-uitstoot en in het verlengde daarvan het loskomen van fossiele grondstoffen is een technologische en economische uitdaging. Deze transitie zal naar verwachting enkele decennia beslaan en zich langs een grillig pad voltrekken. Een belangrijke trend in de energietransitie is decentralisatie van energieopwekking en -opslag. Op lokaal en regionaal niveau ontstaan bijvoorbeeld coöperaties waarin opwekkers en gebruikers gezamenlijk energie-overschotten slim willen benutten.”

Lees ook dit portret van Demcon

Meld je aan voor onze Nieuwsbrief!

Je wekelijkse innovatie overzicht: Elke zondag onze beste artikelen in je inbox!

  Demcon heeft in de hightech industrie uitgebreid ervaring opgedaan met het systeemdenken en wil die nu inzetten voor de energietransitie, zegt Toon Hermans. Tot begin 2020 was hij managing director van de Demcon-locatie in de regio Eindhoven, nu keert hij terug als managing director van Demcon energy systems. “Wij beschouwen het complete energiesysteem als ons speelveld, van opwekking en opslag tot omzetting en gebruik. Zo kunnen we efficiënte decentrale oplossingen ontwikkelen die de hele energieketen bestrijken. Daarvoor combineren we het systeemdenken met onze brede mechatronische ervaring en multiphysics expertise, om energetische processen volledig te doorgronden. Wij willen snappen wat er gebeurt, om van daaruit een optimaal systeem te bouwen.”

  Waterstof

  Concreet zet Demcon onder meer in op de waterstofeconomie. Waterstof is een schone energiedrager – bij ‘verbranding’ komt naast elektriciteit alleen water vrij – die duurzaam met wind- of zonne-energie kan worden geproduceerd. Toepassingen liggen in brandstofcellen, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s, en op termijn mogelijk in de vervanging van ons aardgas. Demcon werkt onder meer aan electrolyzers, die elektriciteit omzetten in waterstof. “Wij richten ons nu op het hart van de electrolyzer, de stack, waar de elektrolysereactie plaatsvindt.”

  Batterijen

  Een groot thema in de energietransitie is opslag. Vanwege de sterk toenemende vraag naar batterijen en accu’s stijgen de prijzen van grondstoffen en dreigt zelfs schaarste. Demcon energy systems gaat werken aan innovaties in batterijtechnologie, meldt Hermans. “Daarvoor willen wij onze chemisch-fysische competenties nog verder uitbreiden. We werken bijvoorbeeld aan batterijen op basis van lithium die een hogere opslagcapaciteit hebben dan de bestaande. En ook in innovatieve materialen zien we kansen.” Zo investeerde Demcon begin dit jaar in Eurekite, een spin-off van de Universiteit Twente. Eurekite heeft een nieuw flexibel keramisch vezelmateriaal uitgevonden, voor een breed scala aan toepassingen, van batterijen en elektronica tot olie- en gasfiltratie. Hiervoor gaat Demcon nieuwe productietechnologieën ontwikkelen. Met andere partijen werkt het aan hoogwaardige batterijen voor mobiliteitstoepassingen.

  Samenwerking

  Demcon energy systems gaat uit van eigen kracht, voortbouwend op de brede expertise van de Demcon group. We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met partners op, zegt Hermans. “Denk aan organisaties en ondernemingen die elk een deel van de energieketen bestrijken en bedrijven die gespecialiseerd zijn in de serieproductie van componenten van energiesystemen. Samen kunnen we innovaties in Nederland en Europa ontwikkelen en succesvol in de markt zetten als bijdrage aan de energietransitie.”

  Demcon heeft 800 medewerkers en ontwikkelt, produceert en levert technologie en innovatieve producten. De Demcon group heeft locaties in Best, Delft, Enschede, Groningen, Maastricht, Münster (D), Tokio (Japan) en Singapore.

  Geselecteerd voor jou!

  Innovation Origins is het Europese platform voor innovatienieuws. Naast de vele berichten van onze eigen redactie in 15 Europese landen, selecteren wij voor jou de belangrijkste persberichten van betrouwbare bronnen. Zo blijf je op de hoogte van alles wat er gebeurt in de wereld van innovatie. Ben jij of ken jij een organisatie die niet in onze lijst met geselecteerde bronnen mag ontbreken? Meld je dan bij onze redactie.

  Doneer

  Persoonlijke informatie