Demcon Campus, artist's impression
Author profile picture

Over de ambities van Demcon bestaat geen twijfel: met vestigingen in Best, Delft, Enschede, Groningen, Maastricht, Münster, Tokyo en Singapore wordt een groot deel van de wereldbol bestreken. Tegelijkertijd benadrukt de spin-off van Universiteit Twente het belang van de thuisbasis. De nieuwe Demcon Campus in Enschede moet straks ruimte bieden voor verdere groei in een inspirerende werkomgeving en zal daarmee ook het nodige bijdragen aan versterking van de Twentse economie. Daarmee wil mede-oprichter en CEO Dennis Schipper teruggeven aan de regio wat hij zelf met zijn onderneming vele jaren heeft ontvangen. “Wij kunnen laten zien dat het hier gebeurt. Dat morgen hier vandaag al begint.”

Dennis Schipper, Demcon

Schippers visie is geen marketingverhaal. Hij en zijn 750 collega’s zijn ervan overtuigd dat groei alleen mogelijk is vanuit respect voor je afkomst en een heldere visie op de toekomst. Centraal in de visie staat de impact die Demcon wil maken. Schipper: “Dat doen we door technologische oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke uitdagingen. Het gaat om innovatieve systemen en producten met slimme toepassingen voor onder andere zorg, veiligheid, water, energie en communicatie. Naast technologische vernieuwing zetten wij ons in voor stimulering van ondernemerschap en investering in talent en onderwijs.” Daarmee wil Demcon nadrukkelijk ook impact maken in de regio, aldus Schipper. “Denk aan economische groei en nieuwe werkgelegenheid; bekend is dat elke hoogopgeleide werknemer in een bedrijf gemiddeld goed is voor twee arbeidsplaatsen elders in de regio.” 

Lees ook ons portret van Kennispark Twente

Band met de regio

Demcon telt in Enschede momenteel zo’n 500 medewerkers. De band met de regio wordt ook duidelijk het nauwe contact met de Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en het ROC van Twente. “Veel afgestudeerden van deze drie instellingen vinden een baan bij ons”, weet Schipper. “Wij willen onze plannen voor Enschede gebruiken als een blauwdruk voor onze andere locaties. Met campusontwikkeling proberen we een inspirerende werkomgeving en ruimte voor groei te creëren.”

Eind dit jaar wil Demcon starten met de bouw van het nieuwe Demcon Headquarters op Kennispark Twente. Samen met het Demcon Innovation Center en nog twee andere panden vormt het het hart van de Demcon Campus in Enschede. “Wij zien de campus als voedingsbodem voor een levendige high tech-community rond de Demcon Group. Het gaat om spontaan ontmoeten en verbinden. Onze groep blijft zich verder ontwikkelen als een collectief van bedrijven dat technologisch complexe systemen en apparaten ontwikkelt en realiseert.” In 2025 verwacht Demcon duizend medewerkers in Enschede te tellen. De toeleveringsketen bestaat inmiddels uit zo’n 350 bedrijven, veelal gevestigd in de directe omgeving.

Noaberschap

Bianca Screever, Demcon

Ook Demcons director operations Bianca Screever ziet het belang van ‘noaberschap’. “Door verbindingen leggen met raadsleden en gesprekken te voeren met je buren ontstaan de mooiste dingen. Natuurlijk moeten er ook goede plannen onder liggen, maar die komen pas echt tot leven als je erover in gesprek gaat. Sterker nog, zo kunnen we ze blijven verbeteren.”

Screever vindt de aandacht voor de directe omgeving extra belangrijk nu Demcon groter en groter wordt. “Dat kan bedreigend overkomen op de andere bedrijven in de buurt, maar wij willen het juist laten voelen als een kans voor samenwerking. Zodat iedereen in onze omgeving weet dat we voor ze open staan.” Dat blijkt ook in de praktijk, zegt Screever: “Mensen weten ons goed te vinden. Op basis van gedeelde gedachten over ondernemerschap, innovatie en praktische oplossingen komen we bij elkaar. Zo bieden we geregeld kantoorruimte aan voor startende bedrijven. Als wij nog een paar bureaus vrij hebben, waarom zouden we dat dan niet doen? Het helpt ons allemaal.”

Proeftuin

Screever en Schipper volgen de ontwikkelingen van Kennispark Twente op de voet. “Het wordt een geweldige plek voor nieuwe ontwikkelingen en ideeën die ruimte nodig hebben voor testen in het veld, zegt Schipper. “Het zal een proeftuin worden voor al die technische innovaties waar we zelf een rol in spelen”, vult Screever aan. “Hoe gaaf is dat?” Daarbij spelen ook de bedrijven in de toeleveringsketen een belangrijke rol, zegt ze. “Om talent te behouden helpt een gezamenlijke inspanning om talent verder te ontwikkelen. Meedenken, ruimte en mogelijkheden bieden; wij staan daar open in en willen beweging stimuleren. Dat versterkt uiteindelijk de hele regio.”

© Demcon