Peter Wennink © FME
Author profile picture

Zonder goede samenwerking tussen overheid en de bedrijven in de Metalektro gaat het Nederland niet lukken de noodzakelijke en grote transities op het gebied van onder meer energie, digitalisering en duurzaamheid te realiseren. Dat blijkt uit onderzoek dat de werkgevers en werknemers uit deze sector gezamenlijk hebben laten uitvoeren. Zij roepen de overheid op om te zorgen voor de noodzakelijke randvoorwaarden.

Het eindrapport ‘Metalektro – De sleutel naar sociaaleconomisch succes’, uitgevoerd door onderzoeksbureaus Roland Berger en SEO, is vrijdag – tijdens het evenement de Dag van de Technologische Industrie in Den Haag – aangeboden aan demissionair minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens. Tijdens dezelfde bijeenkomst werd ASML-CEO Peter Wennink geëerd met een naar hem genoemde prijs.

Dit is Metalektro

Metalektro is een breed veld dat de elektrotechniek, metaalproductie, transport & mobiliteit en service & onderhoud omvat. Het vertegenwoordigt bijna 6% van het Nederlandse BBP, draagt 18% bij aan de export en is goed voor 360.000 hoogwaardige arbeidsplaatsen. Het is opmerkelijk dat 87% van deze sector bestaat uit het midden- en kleinbedrijf, wat het belang van deze bedrijven voor de Nederlandse economie onderstreept. Bedrijven binnen deze sector zijn betrokken bij significante innovaties en investeringen in duurzaamheid, waardoor ze een drijvende kracht zijn achter zowel economische groei als de transitie naar een duurzamere toekomst. Voorbeelden zijn ASML en DAF Trucks.
Met een arbeidsproductiviteit die bijna anderhalf keer zo hoog ligt als het landelijk gemiddelde en een significante bijdrage aan de Nederlandse R&D-uitgaven, is de sector een essentiële motor voor vooruitgang en welvaart.

De metaal- en technologische industrie staat centraal in de Nederlandse economie en samenleving, zo constateren de onderzoekers. Door te investeren in technologische innovaties en duurzaamheid draagt deze sector bij aan de economische groei en helpt het Nederland zich voor te bereiden op de toekomst. Metalektro is niet alleen van economisch van belang, maar levert ook een cruciale bijdrage aan de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. Het rapport onderstreept het belang van deze sector en roept op tot een versterkte samenwerking tussen overheid, industrie, en onderwijs om de Nederlandse positie als technologische koploper te behouden en verder uit te bouwen.

Onmisbare schakel

Uit het eindrapport blijkt onder meer dat de sector Metalektro een onmisbare schakel vormt voor de grote transities op het gebied van onder meer energie, digitalisering en duurzaamheid waar Nederland voor staat. Ook wordt bevestigd dat de voor onze maatschappij belangrijke sectoren in grote mate afhankelijk zijn van de producten en diensten van de Metalektro bedrijven. Denk daarbij aan bestralingsapparatuur voor de zorg, warmtepompen voor de bouw, irrigatiesystemen voor de landbouw, radarsystemen voor defensie en elektrische bussen en vrachtwagens op waterstof voor het vervoer.  

Overhandiging rapport belang
Dag van de Technologische Industrie 2024

Uit het rapport komt naar voren dat het maatschappelijk belang van de sector nog verder toeneemt de komende jaren. Om dit te kunnen realiseren, is de sector Metalektro echter afhankelijk van een aantal randvoorwaarden, waarbij de overheid een sleutelrol speelt. “Zo kan de voorspelde economische groei alleen worden gerealiseerd als er sprake is van een eerlijk ondernemersklimaat, een sterke en betrouwbare infrastructuur en gelijkblijvende R&D investeringen”, zegt Theo Henrar, voorzitter FME namens de werkgevers. “Een belangrijke randvoorwaarde is dat we in Nederland veel meer technisch talent opleiden. Opgaven die alleen door de sector en overheid samen kunnen worden opgepakt”, vult Albert Kuiper namens FNV Metaal aan. Gertjan Tommel geeft namens de Unie aan: “De Metalektro is de sector waar werknemers een mooie loopbaan kunnen hebben en echt kunnen opklimmen. Het biedt plaats voor laaggeletterden en meervoudig theoretisch opgeleiden. De waarde van de sector gaat over veel meer dan geld alleen.”

Robuuste toekomst

De werkgevers en de werknemers in de Metalektro willen snel met de politiek om tafel. “De sector vraagt de overheid onder meer om bedrijven de stabiliteit en voorspelbaarheid te bieden om de benodigde investeringen in verduurzaming te kunnen doen, om een groot en stabiel elektriciteitsnetwerk te faciliteren en om structureel te investeren in het opschalen van bestaande technologieën”, aldus Arthur Bot van CNV Vakmensen. De uitdagingen die de maatschappelijke transities met zich meebrengen zijn groot. Dit zijn opgaven die alleen gezamenlijk door sector en overheid kunnen worden opgepakt.

Dag van de Technologische Industrie
Dag van de Technologische Industrie 2024