Een snel en inzichtelijk overzicht bieden van verschillende soorten grondwatervervuiling waar bedrijven, overheden, burgers en boeren mee rekening moeten houden. Dat is het doel van een nieuwe internetservice van de Geologische Dienst Nederland (GDN), een onderdeel van onderzoeksinstituut TNO in Delft.

Op de website Grondwatertools.nl krijgen gebruikers inzicht in een schat aan informatie over de hoeveelheid aluminium (Al) in de bodem, arseen (As), ammonium (NH4), bicarbonaat (HCO3), cadmium (Cd), chloride (Cl), elektrisch geleidingsvermogen (EGV), fosfaat (PO4), ijzer (Fe), koper (Cu), nikkel (Ni), nitraat (NO3), sulfaat (SO4) en zink (Zn).

Dieper dan 50 meter

De grootste vernieuwing is volgens GDN dat het niet alleen gaat om gegevens over het grondwater dat vlak onder het oppervlakte ligt, maar veel dieper tot meer dan 50 meter onder de grond. “Door verschillende gegevens slim te combineren ontstaat inzicht in grondwaterkwaliteit tot op het diepste niveau van het Nederlandse grondwater”, aldus Michiel van der Meulen, hoofd kartering van GDN.

Meld je aan voor IO op Telegram!

Elke dag om 20 uur exact één innovatief verhaal op je smartphone? Dat kan! Meld je aan voor onze Telegram-service en blijf op de hoogte van de laatste innovaties!

Meld je aan!
Bemonstering van het grondwater uit een put met filters op meerdere dieptes, Foto TNO

Van der Meulen: “De visualisatie van grondwaterkwaliteitsinformatie samen met de geologische opbouw werkt heel inzichtelijk. Op dit moment is vooral informatie uit het rivierengebied en Zuid-Nederland beschikbaar, waarvoor is samengewerkt met provincies en waterleidingbedrijven. De komende jaren zal de hoeveelheid data verder worden uitgebreid.”

Iedereen kan er gebruik van maken

De informatie is toegankelijk voor iedereen. Ze kan bijvoorbeeld worden gebruikt door waterleidingbedrijven om de watersamenstelling in hun putten te relateren aan grondwaterkwaliteitsgegevens uit de omgeving van de winplaats en relaties te leggen met de geologische opbouw van de ondergrond.

Voorbeeld van sulfaat-concentraties op verschillende dieptes in de bodem, Foto TNO

Installateurs van bodemenergiesystemen kunnen de redoxtoestand van het grondwater van tevoren inschatten en daarmee mogelijke verstoppingsproblemen van de infiltratieputten voorkomen. En regionale en landelijke overheden kunnen de gegevens gebruiken voor het evalueren en aanwijzen van strategische watervoorraden en grondwaterreserves als uitvloeisel van de Structuurvisie Ondergrond (STRONG).

De tool is alleen dus nog niet landelijk dekkend. Het bestand omvat nu vooral gegevens uit het Nederlandse rivierengebied en de provincies Noord-Brabant en Limburg. De bedoeling is om de dataset in de komende jaren te perfectioneren.

Steun ons!

Innovation Origins is een onafhankelijk nieuwsplatform, dat een onconventioneel verdienmodel heeft. Wij worden gesponsord door bedrijven die onze missie steunen: het verhaal van innovatie verspreiden. Lees hier meer.

Op Innovation Origins kan je altijd gratis artikelen lezen. Dat willen we ook zo houden. Heb je nou zo erg genoten van de artikelen dat je ons een bedankje wil geven? Gebruik dan de donatie-knop hieronder:

Doneer

Persoonlijke informatie

Over de auteur

Author profile picture Maurits Kuypers is als macro-econoom afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam met als specialisatie internationale betrekking. Sinds 1997 is hij actief als journalist, eerst 10 jaar op de redactie van Het Financieele Dagblad in Amsterdam, daarna als freelance correspondent in Berlijn en Centraal-Europa. Bij technologische innovaties heeft hij ook altijd oog voor de financiële haalbaarheid van een project.