Author profile picture

De verschillen tussen pakweg het buitengebied van Luijksgestel en de binnenstad van Helmond zijn misschien groot, maar het besef dat de 21 gemeenten binnen de regio Brainport Eindhoven ook gezamenlijk wat opgaven en uitdagingen hebben, is inmiddels wel geland. De vorige week uitgekomen Integrale Strategie Ruimte van Metropoolregio Eindhoven is daar het directe uitvloeisel van. Hier meer over die nota zelf. Vandaag zoemen we in op een van de vijf hoofdthema’s van het document: mobiliteit en bereikbaarheid. Lees hier de eerdere afleveringen in deze serie

“In de regio is het mede door de fijnmazige kernenstructuur niet eenvoudig om frequent collectief vervoer te organiseren.” Ruimte Strategie Metropoolregio Eindhoven,

Het was een opvallende ingezonden brief, onlangs in het ED. Niet vanwege de inhoud, want er zijn wel meer mensen die zich druk maken over over het dichtslibbende verkeer in Eindhoven. Maar als een raadslid schrijft dat Eindhoven in de spits onbegaanbaar is voor auto’s, dan moet er meer aan de hand zijn. Linda Hofman-Jobse (CDA), die de bewuste brief schreef, vraagt zich zelfs af of Eindhoven op deze manier de economische voorspoed wel kan handhaven:

“Ons college lijkt de weg kwijt als het om mobiliteit gaat. Sturen op groei als Brainportregio maar daar niet de infrastructuur voor willen hebben. Alles wordt opgelost door smart mobility, nog zo’n mooi begrip waar nog geen concrete invulling aan gegeven is. Ik zou zeggen: naast een mooi plan voor Brainport, kom eens met echte oplossingen voor de mobiliteit in je stad. Want deze staat zo onder druk dat ik betwijfel of we onze sterke economische positie nog lang kunnen vasthouden.”

Hofman-Jobse zou er goed aan doen hoofdstuk 6 van de Ruimtelijke Strategie goed te lezen. Want als die één ding duidelijk maakt, dan is het wel de gerichte zoektocht naar de juiste infrastructuur. Maar daar komt wel iets bij: het besef dat die juiste vorm van mobiliteit en bereikbaarheid waarschijnlijk niet langs de gebaande paden zal worden gevonden. Met andere woorden: als Hofman-Jobse haar probleem (een file van een uur tussen Woensel noord en het stadhuis) achter het stuur van haar auto wil oplossen, dan kan het ED nog veel brieven van haar verwachten.

De Ruimtelijke Strategie bouwt voort op de vele plannen die er al liggen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid. Op basis daarvan wordt een dubbele oplossingsrichting voorgesteld. Aan de ene kant moeten zowel de verbindingen tussen de regio en de wereld, als die binnen de regio zelf op innovatieve manieren worden verbeterd en aan de andere kant moet er ruimte komen voor ondernemerschap om die innovaties juist in deze regio te laten ontstaan. Beide richtingen grijpen vanzelfsprekend in elkaar, de ene wordt versterkt door de andere.

Het aardige aan de Ruimtelijke Strategie is dat het alle lopende plannen en agenda’s – zowel lokaal als (boven)regionaal – bij elkaar heeft geveegd en met elkaar in verband heeft gebracht. Vervolgens is een en ander weer gekoppeld aan de andere onderdelen van de strategie, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid. Dit alles vanuit het besef dat bereikbaarheid ook een noodzakelijke voorwaarde voor de leefbaarheid en vitaliteit is.

Een deel van de oplossing zal uit openbaar vervoer moeten komen, maar daar zit ‘m juist een deel van de knel, zo concludeert de Metropoolregio in de strategie. “In de regio is het mede door de fijnmazige kernenstructuur niet eenvoudig om frequent collectief vervoer te organiseren. Via toepassen van innovaties en smart mobility is het onze ambitie om dit te bereiken.” Extra aandacht zal daarbij uitgaan naar de “first & last mile”, de laatste schakel die nodig is om thuis (weg) te komen.

De auto zal daarbij niet zomaar verdwijnen, zo realiseren de plannemakers zich ook wel. “In de regio blijft de auto belangrijk. Het wegverkeer wordt met directe toegangswegen en een uitstekende doorstroming verleid om de autosnelwegen en N279 te gebruiken en weg te blijven van de stads- en dorpskernen en uit het groen. Prioriteit binnen de versnellingsafspraken met de provincie heeft het inrichten van de bundelingswegen als A270, ring Kennedylaan en N615.” Maar het meeste heil wordt toch van ‘smart mobility’-oplossingen: er komen living labs en MaaS-diensten: Mobility as a Service.

Bereikbaarheid heeft voor de Metropoolregio trouwens niet alleen met mobiliteit te maken. “Een belangrijke randvoorwaarde voor het bereiken van onze ambities is een optimale digitale infrastructuur in stad en land. Onze ambitie is een digitale bereikbaarheid die mondiaal gezien op topniveau staat.”

Meer lezen over de Ruimtelijke Strategie?

Hier de interactieve website

Download hier het hele rapport als pdf