Author profile picture

De verschillen tussen pakweg het buitengebied van Luijksgestel en de binnenstad van Helmond zijn misschien groot, maar het besef dat de 21 gemeenten binnen de regio Brainport Eindhoven ook gezamenlijk wat opgaven en uitdagingen hebben, is inmiddels wel geland. De vorige week uitgekomen Integrale Strategie Ruimte van Metropoolregio Eindhoven is daar het directe uitvloeisel van. Hier meer over die nota zelf. Vandaag zoemen we in op een van de vijf hoofdthema’s van het document: het economisch vestigingsklimaat. De komende dagen de overige vier thema’s:

• aantrekkelijke gevarieerde woon-, werk- en leefomgeving, ‘quality of life’;
• verbinden van stad en land;
• betere bereikbaarheid met toegangspoorten naar de regio;
• een duurzame en klimaatbestendige regio.

“Het versterken van de internationale economische positie van de Brainportregio met een duurzaam, gezond en sterk profiel”Ruimtelijke Strategie, Metropoolregio Eindhoven

Je moet het dak repareren als de zon schijnt. Die vergelijking komt direct in beeld als je kijkt naar de economische maatregelen waarmee de regio Brainport Eindhoven momenteel zichzelf wil versterken. Juist op het moment dat bekend werd dat de regio de snelste economische groei doormaakt van het hele land (+3,4%), werd er een boodschappenlijstje van 10,3 miljard euro in Den Haag afgeleverd. Dat geld is nodig voor de Brainport Actieagenda: om de kansen te pakken die zich alom aandienen, maar vooral om het vestigingsklimaat te versterken. Brainport wil dat het nieuwe kabinet deze ambitie (en het daaraan hangende prijskaartje) tot onderdeel maakt van het regeerakkoord. Het gaat tenslotte om een nationaal belang, zo is de boodschap.

De Strategie Ruimte bouwt daarop voort, zeker in het thema economisch vestigingsklimaat. Het officiële doel: het versterken van de internationale economische positie van de Brainportregio met een duurzaam, gezond en sterk profiel, waar innovaties tot stand komen die effect hebben in het dagelijks leven. Net als in de actieagenda gaat ook de strategie ruimte uit van de kracht van de regio: “Onze kracht komt voort uit de concentratie van kenniswerkers, kennis-infrastructuur, ondernemerschap en een pioniersmentaliteit. Met onze economische topsectoren (high tech, agrofood, automotive, chemie en health) willen we nog beter bijdragen aan maatschappelijke opgaven en uitdagingen rondom energie, health, food en mobiliteit.”

 

(Klik hier voor een grotere versie van de kaart)

Bij het versterken van het economisch vestigingsklimaat is volgens de Strategie Ruimte een integrale aanpak van belang: geen losse flodders en al zeker niet 21 keer apart het probleem oplossen. Het aantrekken van talenten en bedrijven, het bieden van aantrekkelijke woongebieden, investeren in ‘hoogstedelijke’ sfeer en cultuur, het creëren van topvoorzieningen, het is allemaal net zo belangrijk als frisse lucht, rust en schoonheid in natuur en landschappen, optimale bereikbaarheid en proeftuinen voor innovatie. “We zijn met name op zoek naar initiatieven rondom transformatie van bestaande bedrijventerreinen, agrofood, gezondheid, duurzame energie en initiatieven die zorgen voor meer verweving tussen campussen, maakindustrie en samenleving”, aldus de strategie.

Integrale aanpak dus, over projecten en gemeentegrenzen heen. Maar is alles dan even belangrijk bij het bevorderen van het economisch vestigingsklimaat? Nee, dat niet. Er is ook een prioriteitenlijstje:

• topvoorzieningen (sport, cultuur, leisure),
• de (inter)nationale bereikbaarheid,
• optimale digitale bereikbaarheid, ook in de buitengebieden.
• meer verwevenheid tussen de campussen, kennisinstituten en de innovatieve maakindustrie,
• oplossingen voor de vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing,
• betere werklocaties (zowel bestaand als nieuw).

Daarnaast hebben de vier subregio’s (stedelijk gebied, Kempen, Helmond/Peel, A2-gemeenten) ook elk voor zich nog een pakket plannen klaarliggen. Zo verdient de recreatieve sector in en rond Valkenswaard extra aandacht. In de Kempen gaat het vooral om de verhouding tussen (slimme) landbouw en natuur, maar krijgen ook de industriële ambities de ruimte. In Helmond/De Peel komt de focus nog meer op Green Campus, de Automotive Campus en Food Tech Park als belangrijke motoren van de economie. En in het stedelijk gebied gaat het om het koppelen van kennisclusters aan maakindustrie, en grotere aantrekkingskracht op zowel bedrijven als toeristen.

Meer lezen over de Ruimtelijke Strategie?

Hier de interactieve website

Download hier het hele rapport als pdf