Foto Pixabay
Author profile picture

Onderzoeksinstituut TNO is samen met Rotterdamse bedrijven begonnen aan een project om waterstof groener en goedkoper te maken. In het onderzoeksproject e-THOR bouwt het bedrijf samen met afvalverwerker AVR en ondernemersorganisatie Deltalinqs een installatie waarmee waterstof, restwarmte en zuurstof wordt geproduceerd. Doel is om te kijken of een kleine waterstoffabriek winstgevend kan zijn door de bijproducten door te verkopen.

Het gaat om een zogeheten 5 MW elektrolyser, die groene waterstof en zuurstof met duurzame energie van elkaar scheidt.  Normale ‘grijze’ waterstof wordt minder duurzaam – met behulp van aardgas – geproduceerd. Of het idee haalbaar is, gaat TNO bekijken. Waterstof kan in de toekomst een alternatief zijn voor kolen en gas.

Uiteindelijk doel: gigawatt waterstoffabriek

Het onderzoek, e-THOR genaamd, wordt gesteund door SmartPort en de Topsectoren Energiestudies. De resultaten worden in mei 2020 verwacht. Uiteindelijk is het doel om met de ervaringen van vele kleine installaties in Nederland de komende jaren een grote Gigawatt elektrolysefabriek te bouwen.

Er zijn meerdere onderzoeken naar het gebruik van waterstof en de bijproducten. Dat zou kunnen als zuurstof kan worden verkocht aan het in het Rotterdamse haven- en industriegebied gevestigde Tronox Pigments. Deze produceert titaandioxide voor fabrikanten van alle soorten verf, de plasticindustrie en de papier- en laminaatindustrie. De vrijgekomen CO2 kan als restwarmte aan de stadsverwarming worden geleverd. De inkomsten die op deze manier worden gegenereerd, kunnen voor een deel worden gebruikt om geproduceerde waterstof tegen een scherpere prijs te leveren.

Lees hier meer over waterstof op Innovation Origins

“Het mooie is dat we door nieuwe samenwerkingsverbanden nieuwe economie kunnen ontwerpen”, zegt Deltalinqs programmadirecteur Alice Krekt over E-THOR. “Het gaat hier om onderzoek op kleine schaal om te zien of verwezenlijking rendabel is. Dat moet blijken uit de resultaten die we in mei 2020 verwachten. Over de onderzoeksresultaten kunnen we nog niet veel zeggen, omdat het onderzoek net is begonnen, maar het zal zeker leerervaringen opleveren.”

CO2 uit afval hergebruiken

De AVR verwacht onder meer dat het onderzoeksproject inzicht in elektrificatie opties zal geven. Een van de mogelijkheden kan zijn dat de afvalverwerker op termijn CO2 uit afval zal gebruiken voor de productie van nieuwe chemicaliën.

Vooralsnog zullen de resultaten van e-THOR (dat staat voor Electrolysis Technoloy for Hydrogen and Oxigen production in Rotterdam) wordt gebruikt voor kennisverwerving en mogelijke toepassing in het Rotterdamse haven- en industriecomplex. Intussen hopen de betrokkenen dat ze gebruik kunnen maken van een nieuw klimaatbescherming subsidieprogramma, waarmee verder onderzoek en ontwikkeling van nieuwe energie mogelijk is. Dat subsidieprogramma zal begin volgend jaar worden geïntroduceerd.