Lecture hall Groningen University
Author profile picture

De Rijksuniversiteit Groningen maakt zich “grote zorgen” over de uitspraken van minister Dijkgraaf in een recent debat over internationalisering in het hoger onderwijs in de Tweede Kamer. “Deze zorgen hebben betrekking op de genoemde maatregelen over de onderwijstaal van onze opleidingen en de mogelijke gevolgen die dit zal hebben voor onze medewerkers, studenten en uiteindelijk voor de kwaliteit van ons onderwijs en onderzoek”, aldus het universiteitsbestuur in een verklaring. “Het delen van kennis over de grenzen heen en het omarmen van het concept van de international classroom hebben aanzienlijk bijgedragen aan wat de Rijksuniversiteit Groningen vandaag de dag is.”

Met 122.287 internationale studenten in het hoger onderwijs in Nederland – 15% van alle studenten in het land – stelt de regering voor om het aantal studenten van buiten de Europese Economische Ruimte in sommige vakken te beperken. Ook wil de minister universiteiten te dwingen om ten minste tweederde van de inhoud van standaard bachelordiploma’s in het Nederlands aan te bieden, tenzij een vrijstelling gerechtvaardigd zou zijn.

“Een beperking van onze autonomie”

Jouke de Vries, voorzitter van het College van Bestuur, is zeer kritisch over dit voorstel: “We zijn erg trots op onze diverse academische gemeenschap, waarin onze internationale en Nederlandse studenten, medewerkers en promovendi een even belangrijke rol spelen. Wij zijn voorstander van een evenwichtig geheel van maatregelen en instrumenten waarin onze onderwijs- en onderzoeksambities hand in hand gaan met de specifieke behoeften en kwetsbaarheden van het Nederlandse bedrijfsleven, de overheid en onderwijsinstellingen. Het lijkt er nu op dat de minister taal wil gebruiken als instrument om de instroom van internationale studenten te beheersen. Hetzelfde gebeurde in Denemarken en daar zijn sommige maatregelen al teruggedraaid. Vandaar dat we in gesprek moeten met de minister. Ik begrijp de zorgen van de internationale leden van onze gemeenschap na het recente debat volledig.”

De Rijksuniversiteit Groningen zegt dat de voorgestelde maatregelen haar positie in gevaar brengen als “een toonaangevende universiteit die stevig geworteld is in Groningen en die een kennispartner bij uitstek is voor partners in onze regio, Nederland, Europa en de wereld”. Ook vreest de universiteit dat dit afbreuk kan doen aan haar vermogen om bij te dragen aan de Nederlandse kenniseconomie. “Het zou een beperking van onze autonomie kunnen betekenen in een mate die we in de afgelopen 409 jaar van ons bestaan nog niet hebben meegemaakt.”

“Het zou een beperking van onze autonomie kunnen betekenen in een mate die we in de afgelopen 409 jaar van ons bestaan niet hebben gezien.”

Jouke de Vries
Groningen University

Robbert Dijkgraaf

Minister Robbert Dijkgraaf (Wetenschap en Onderwijs) wil niet alle anderstalige vakken schrappen. “Mijn uitgangspunt is dat de taal van het onderwijs Nederlands is”, zegt hij. “Er kan ruimte zijn in het curriculum voor een andere taal, maar ik stel voor dat het niet meer dan een derde is. Dat betekent dat het grootste deel van je onderwijs in het Nederlands is, maar als je een paar specialistische vakken in het Engels wilt geven, dan mag dat.”