© Repono
Author profile picture

Repono, een pan-Europees bedrijf dat grote energieopslagsystemen (ESS) bezit en exploiteert, is deze week van start gegaan. Het bedrijf heeft als ultiem doel het gebruik van ESS op het hele continent te versnellen en standaardiseren, waardoor overtollige hernieuwbare energie kan worden opgeslagen, de energieprijzen worden genivelleerd en een 24/7 schone energievoorziening mogelijk wordt. Gesteund door het energie-innovatieagentschap EIT InnoEnergy van de Europese Unie, streeft Repono ernaar een aandeel van 10% te veroveren van de verwachte 1-terawatt hour (TWh) Europese markt in 2030.

Om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent terug te dringen, heeft de Europese Commissie de minimale nationale doelen voor het aandeel van hernieuwbare energie in 2030 op 42,5 procent gezet. De toegenomen elektrificatie, gecombineerd met een groeiend aandeel hernieuwbare energiebronnen, vereist een snelle uitrol van oplossingen voor grootschalige energieopslag.

De uitdagingen aangaan

Rasmus Bergstrom, CEO van Repono: ”Het elektriciteitssysteem en netwerk van Europa zijn gebouwd voor een gelijkmatige feed-in van afroepbare energiebronnen, niet voor de massale toevloed van gedecentraliseerde en fluctuerende hernieuwbare energiebronnen. Vandaar dat de krachtige Europese verschuiving weg van kolen, olie en gas onze lang bestaande energie infrastructuur onder enorme druk plaatst, wat leidt tot veelvuldige beperking van goedkope, schone energie tot ongrijpbare en onnodige hoge prijzen en stroomstoringen. Dit zet de rem op de energietransitie in het algemeen terwijl wij, als gemeenschap, alles hebben behalve de luxe van tijd. Dit is precies waar Repono een belangrijke rol kan spelen.”

Repono wil op drie gebieden bijdragen aan het oplossen van de geschetste uitdagingen. Allereerst moet het de opslagcapaciteiten strategisch gaan beheren door middel van korte termijn spotmarkten. Repono wil de marktschommelingen goed in de gaten houden waardoor het op het juiste moment zal kunnen kopen, laden, verkopen en ontladen met het doel overproductie te verplaatsen naar periodes van overvraag. Daarnaast zullen de balanceringsdiensten van Repono cruciaal zijn om netwerkstabiliteit te behouden en grootschalige stroomuitval te voorkomen. Tot slot wil Repono bijdragen aan het veiligstellen van een betrouwbare, 24/7 koolstofvrije elektriciteitsvoorziening, door energieopslag te integreren in stroomafnameovereenkomsten (PPA’s) tussen grote onafhankelijke energieproducenten en industriële bedrijven.

Jacob Ruiter, CEO van EIT InnoEnergy in de Benelux: “Vanaf de eerste dag zal Repono deel uitmaken van ‘s werelds grootste energie ecosysteem van meer dan 1200 partners uit het bedrijfsleven, de financiële wereld en de onderzoeks- en academische wereld en toegang hebben tot meer dan 46 investeringen in de energieopslagsector en meer dan 800 leden van de European Battery Alliance. Deze unieke startomstandigheden zullen het risico van de activiteiten van Repono enorm verminderen en het bedrijf in staat stellen snel projecten in heel Europa te repliceren en zo bij te dragen aan het versnellen van de energie- en industriële transitie.”