Author profile picture

(Door Paul van Son)

Het nieuwe kabinet Rutte III presenteerde dinsdag het regeerakkoord ‘Vertrouwen in de Toekomst’. Hierin staan een aantal maatregelen die invloed hebben op de (economische) positie van Brainport Eindhoven en de high tech sector. Zo is er de toezegging dat de Mainport-status van Brainport verder wordt uitgewerkt met de regio. Managing Director Frans Schmetz van High Tech Campus Eindhoven: “De signalen in dit regeerakkoord zijn positief.”

Lees hier meer over de gevolgen van het regeerakkoord voor Brainport Eindhoven

Het kabinet, bestaand uit VVD, CDA, D66 en ChristenUnie, maakte onder meer bekend dat het topsectorenbeleid wordt voortgezet, met meer focus op economische kansen die passen bij de drie grote maatschappelijke thema’s:

  • Energietransitie/duurzaamheid
  • Landbouw/water/voedsel
  • Quantum/hightech/nano/fotonica

Schmetz: “De bedrijven in Brainport Eindhoven bieden met hun technologie oplossingen voor de maatschappelijke vraagstukken waar de wereld voor staat. Daarom is het goed dat het nieuwe kabinet een revolutionaire technologie als fotonica expliciet noemt. Eindhoven loopt hierin wereldwijd voorop, met de TU/e, brancheorganisatie Photon Delta en bedrijven als SMART Photonics en EFFECT Photonics. Die voorsprong moeten we zien uit te bouwen. Daar profiteert uiteindelijk heel Nederland van.”

Extra geld voor toegepast onderzoek
Het kabinet zegt ook 200 miljoen euro per jaar extra toe voor toegepast onderzoek. “Op onze Campus zijn onderzoeksinstituten als Holst Centre en Solliance gevestigd. Zij houden zich bezig met toegepast onderzoek. Deze instituten zijn een belangrijke partner voor veel bedrijven in onze regio en ver daar buiten. Hun aanwezigheid van deze top technologie-instituten is vaak zelfs een reden voor internationale bedrijven om hun R&D of andere bedrijfsactiviteiten hier te vestigen.”

Brainport Mainport
Het kabinet doet daarnaast de toezegging dat de Mainport-status van Brainport Eindhoven samen met de regio verder uitgewerkt wordt. “Een logische toezegging”, stelt Schmetz. “Maandag nog kwam het bericht naar buiten dat Brainport wederom de belangrijkste aanjager van de Nederlandse export is. Het is hoog tijd dat ‘Den Haag’ de waarde van deze regio ook vertaalt in middelen om bijvoorbeeld bereikbaarheid en vestigingsklimaat te verbeteren. Maatregelen worden nog niet concreet beschreven in het regeerakkoord. We blijven dit proces kritisch volgen.”