Author profile picture

De regionale verschillen in de economische groei en de groei van de werkgelegenheid zijn groot in 2017. Vooral in de Randstedelijke regio’s en Brainportregio Eindhoven wordt een bovengemiddeld groeipatroon voorspeld. Binnen de Randstad laat met name de noordvleugel een hoge groei zien. Buiten de Randstad is de groei vooral hoog in de gebieden langs de snelwegen in de richting van het noordoosten en zuidoosten. Dat schrijven economen van RaboResearch in hun Regionale prognoses 2017.


Zie ook: Amsterdam en Eindhoven strijden om titel “snelste groeier”


 

Verwachte werkgelegenheidsgroei 2017 Verwachte economische groei 2017De gemiddelde groei van de werkgelegenheid ligt landelijk op 0,9%. In Brainport is dat 1,3%. Ook de economische groei in Brainport is bovengemiddeld: 2,9% in plaats van 1,8%.

Net als in de afgelopen jaren heeft de economische groei in 2017 een brede basis. Peter de Bruin, directievoorzitter van Rabobank Helmond: “Omdat vooral de particuliere consumptie zal aantrekken, verwachten wij dat de sectoren die zijn gericht op de binnenlandse bestedingen hard zullen groeien. Dit voorzien we met name voor de horeca, de detailhandel, de bouw en delen van de zakelijke dienstverlening. Regio’s met een groot aandeel van die sterk groeiende sectoren, zoals Zuidoost-Brabant, hebben daarom meer kans op een hogere economische groei. Regio’s waarin de overheid en de zorg sterk zijn vertegenwoordigd, zoals in delen van Noord-Nederland, hebben minder groeikansen.”

Screen Shot 2017-01-20 at 16.36.41

Rogier Aalders, RaboResearch-econoom, wijst erop dat het verleden geleerd heeft dat lang niet alle regio’s hun verwachte groei waarmaken. “Dit geldt bijvoorbeeld voor de ‘typische woonregio’s’ zoals Het Gooi en Vechtstreek, Agglomeratie Haarlem en het Groene Hart. Deze gebieden hebben een belangrijke woonfunctie voor forensen. Andere regio’s ontstijgen hun verwachte groei juist. Dit zien we in de noordvleugel van de Randstad: Amsterdam, Utrecht, Amersfoort, Almere en hun omgeving. De economieën van die regio’s profiteren bijvoorbeeld van een grote en groeiende arbeids- en afzetmarkt. Een aantal regio’s langs de A2 in de richting van het zuidoosten en ook langs de A6, de A7 en de A28 in de richting van het noordoosten groeit boven verwachting. Zij hebben dit onder meer te danken aan de toenemende druk op de ruimte in de Randstad en de daarmee gepaard gaande hoge prijzen voor bedrijfsruimte.”

Voor 2017 verwachten de Rabo-economen per saldo vooral een hoge economische groei in en rondom Amsterdam en een hoge banengroei in het gebied ten noordoosten van de Randstad.

Alle regionale prognoses voor 2017 zijn te vinden op economie.rabobank.com