DALL-E's representation of Amsterdam's city center
Author profile picture

Volgend jaar is de economische groei waarschijnlijk wederom het hoogst in Brainport Eindhoven en Groot-Amsterdam. Beide regio’s profiteren van bijzonder gunstige regionale omstandigheden, waardoor zij al jaren een goede uitgangspositie hebben voor groei, aldus een rapport van Rabobank.

De Nederlandse economie is krachtig hersteld van de coronapandemie. Waar we in 2020 te maken hadden met een aanzienlijke krimp (-3,9 procent), volgden twee jaren van sterke economische groei in 2021 (6,2 procent) en 2022 (4,3 procent). In 2023 zagen we een ongewoon lage werkloosheid, ongekend snel opgelopen rentes en hoge inflatie: het was daarom niet verassend dat de oververhitte Nederlandse economie dit jaar in het teken van afkoeling stond. Dit uitte zich in drie aaneengesloten kwartalen van economische krimp. Toch zijn de verwachtingen dat de economie in de laatste maanden van het jaar licht aantrekt en in heel 2023 naar verwachting 0,1 procent groter is dan in 2022.

Brainport Eindhoven en Groot-Amsterdam op eenzame hoogte in 2024

Brainport Eindhoven en Groot-Amsterdam groeien volgend jaar naar verwachting met 1,7 en 1,8 procent. Voor Brainport Eindhoven is dit een voortzetting van een trend: sinds 2010 groeit de regio al aanmerkelijk harder dan de Nederlandse economie in haar geheel. De coronapandemie heeft bovendien relatief weinig negatieve economische impact gehad op de regio en mede daardoor heeft de regio die periode goed doorstaan (zie ook de volgende paragraaf waarin we terugblikken).

Groot-Amsterdam daarentegen is hard geraakt door de pandemie en heeft een achterstand opgelopen. Maar in 2021 en 2022 groeide het alweer hard en ook voor dit jaar voorziet de Rabobank een solide groei in vergelijking met andere regio’s. Toch worden ook deze beide regio’s geraakt door de macro-economische omstandigheden en zijn hun groeicijfers aanzienlijk lager dan in 2021 en 2022.

Beide regio’s danken hun relatief hoge groeiverwachting vooral aan gunstige regionale omstandigheden, zoals de hoge dichtheid en massa van de economie, clusters van samenwerkende bedrijven, de grote en goed opgeleide arbeidsmarkt en de kennisnetwerken. In Brainport Eindhoven is maakindustrie een belangrijke sector. Deze deelsector binnen presteert beter dan andere deelsectoren, zoals de chemische industrie. De keten van bedrijven in de machinebouw in de Brainport is daarin een belangrijke trekker met wereldspelers als ASML.