Author profile picture

Drie projecten van Fontys ontvangen grote, vierjarige subsidies binnen de regeling RAAK-PRO van Regieorgaan SIA. Het gaat om de projecten Verder komen met Elektrisch Transport in de StadPrinting makes Sense en e-Exercise lage rugpijn. Fontys diende zes volledige aanvragen in, landelijk waren dat er 64. 27 aanvragen werden gehonoreerd.

In een korte serie belichten we de drie succesvolle aanvragen. Vandaag: Verder komen met Elektrisch Transport in de Stad (VETIS).

Lees hier over alle gehonoreerde projecten van Fontys

Bij de transitie naar schone en duurzame mobiliteit gaat in Nederland veel aandacht uit naar elektrische bussen en stadsdistributievoertuigen. Veel bedrijven nemen deel aan die transitie. Zij ontwikkelen elektrische voertuigen, zetten ze in als onderdeel van hun vloot, of leveren diensten om die inzet te verbeteren. Daarbij stuiten ze op problemen, zoals een rijbereik dat doorgaans kleiner is dan bij vergelijkbare conventionele voertuigen en dat meestal ook afneemt in de tijd door veroudering van de batterijen. 

Maar de mate waarin dat gebeurt is onbekend. “We kunnen dit nog niet voorspellen”, zegt lector dr. Rik Baert van Fontys Hogeschool Automotive. “Wat we wel weten is dat vervoerders nu veiligheidsmaatregelen nemen op basis van een worst case scenario. Met andere woorden: er wordt een grotere veiligheidsmarge in acht genomen dan nodig is, uit angst om ergens halfweg met een lege accu te komen staan.”

Het project Verder komen met Elektrisch Transport in de Stad, VETIS, gaat een vloot van bussen én stadsdistributievoertuigen monitoren, niet in eenlaboratorium maar in de praktijk. Elektrische bussen in Eindhoven, elektrische trucks in Rotterdam. Data worden verzameld, verwerkt en geanalyseerd en uitgebreid met nieuwe voorspellende data-analyse technieken. Met de resultaten van het onderzoek moet duidelijk worden hoe rijbereik en energieverbruik van beide testvloten veranderen met de gebruiksomstandigheden. De resultaten uit dit project komen na afloop ter beschikking van alle geïnteresseerde Nederlandse bedrijven en onderzoeksinstellingen. Baert is projectleider van VETIS.

“Er wordt een grotere veiligheidsmarge in acht genomen dan nodig is, uit angst om ergens halfweg met een lege accu te komen staan.”Rik Baert, Fontys Automotive

VETIS heeft een looptijd van 4 jaar en voor Fontys zullen medewerkers van de opleidingen Automotive, Engineering en ICT (Big Data) deelnemen. Maar ook van buiten komt hulp: Breytner en Hermes als vervoerders in Rotterdam en Eindhoven en daarnaast ook TU/e, TNO, VDL, ViriCiti, Siemens en Route42. “De grootste inspanning in dit project komt van ons, maar die partners hebben we hard nodig. Dankzij de samenwerking kunnen we straks precies achterhalen welke beslissingen tot welk energieverbruik leiden. En dat onder diverse omstandigheden, want je kunt je voorstellen dat het verbruik onder stralende zon anders is dan bij storm of vorst.”

Uiteindelijk moet dan ook duidelijk worden wat handiger is: een grote batterij die je enkel ‘s nachts uren achtereen oplaadt, of een kleinere die vaak tussentijds aan de snellader gaat. Of misschien wel een tussenvorm. Dat is belangrijke informatie voor zowel de vervoerders als de eindgebruiker en vandaar ook dat Regieorgaan SIA er 7 ton voor over heeft; een stevige impuls voor een project dat alles bij elkaar ruim een miljoen gaat kosten.