© IO
Author profile picture

Het verwijt dat Q-Park bezoekers van de parkeergarage onder het Stadhuisplein in Eindhoven willens en wetens blootstelt aan vervuilde lucht is onjuist. Dat zegt directeur Mark van Haasteren in naar aanleiding van de recente rechtszaak over het project “Longen van de Stad” waarin de gemeente die conclusie trok.

De gemeente:

“Wij hebben betoogd dat, door het moedwillig frustreren van het validatieproject, Q-Park gebruikers van de parkeergarage blootstelt aan een verhoogd risico op inademen van schadelijke stoffen. Immers, door de aanpassing van het ventilatiesysteem verlaat de lucht de parkeergarage via het trappengat in plaats van via de in- en uitrit. Wij menen dat het handelen van Q-Park hierin onrechtmatig en maatschappelijk onaanvaardbaar is”

“Dat is feitelijk onjuist”, zegt Van Haasteren in een brief aan de gemeenteraad. “Q-Park ventileert met lucht van het plein en de in- en uitstroom gaat, via de roosters op het plein. Er zijn voldoende monitoringspunten die de luchtkwaliteit monitoren.”

Q-Park ontkent dat de ventilatoren anders werden ingericht “om het project te frustreren”. Van Haasteren: “Vorig jaar is bepaald dat de ventilatoren in Q-Park Stadhuisplein geoptimaliseerd zouden kunnen worden. Conform dat advies zijn de aanpassingen doorgevoerd net als bij het overgrote deel van de parkeergarages in Nederland. De optimalisering heeft voordelen op het gebied van brandveiligheid, energieverbruik en duurzaamheid. Aspecten die belangrijk zijn in onze bedrijfsvoering.” Q-Park benadrukt dat het geen partner is binnen de pilot. “Wij zijn namelijk, nadat we ons hebben verdiept en laten adviseren door een internationaal gerenommeerd ter zake kundig adviesbureau (LievenseCSO), niet overtuigd van de effectiviteit van deze methode voor bewoners en bezoekers.”

Na de rechtszaak heeft Q-Park desondanks aangegeven de pilot mogelijk te blijven maken. “Bewoners, bedrijfsleven, bezoekers, bestuurders en politici van Eindhoven gewoon op Q-Park kunnen blijven rekenen als mobiliteits- en duurzaamheidspartner.”