De Agbot van de Nederlandse tractordesigner AgXeed
Author profile picture

Een zelfrijdende tractor met rupsbanden die zorgt voor minder diepe sporen in de bodem. Het is een van de projecten die zal worden ondersteund binnen het onderzoek Boerderij van de Toekomst van Wageningen University & Research (WUR). Het doel van het onderzoek is het stimuleren van de kringloop- of duurzame landbouw. Dat gebeurt aan de hand van vouchers voor bedrijven die een nieuwe technologie hebben ontwikkeld die nog verder getest moet worden.

Volgens de universiteit regent het aanvragen. Het startschot werd gegeven in januari. Sindsdien hebben zich ruim vijftig bedrijven gemeld uit binnen- en buitenland om hun innovatie te laten testen. De autonoom werkende rupstractor van de Nederlandse firma Agxeed behoort tot de eerste vier gelukkigen die een voucher hebben ontvangen.

Het gaat volgens de universiteit in alle vier de gevallen om zelfrijdende veldrobots die ingezet kunnen worden voor onkruidbestrijding, aardappelopslag en andere werkzaamheden. “Wij willen in het onderzoek aantonen dat onze Agbot perfect past in de akkerbouw van de toekomst en leidt tot een beter teeltresultaat”, zegt Rienk Landstra van AgXeed.

1,5 miljoen euro

Wie de andere deelnemers aan het project Boerderij van de Toekomst worden, is nog onbekend. Volgens Marleen Riemers van WUR zijn de 50 tot dusver ingediende aanvragen enorm divers, zowel qua innovatiegehalte als wat betreft de onderwerpen waar ze zich op richten en de sectoren en landen waarvandaan mensen zich melden.

Volgens haar mogen we op korte termijn rekenen op meer namen van deelnemers, maar er is ook nog ruimte voor nieuwe aanvragen. “Het zou fantastisch zijn als we al in de eerste helft van het jaar door ons beschikbare budget van anderhalf miljoen euro heen zijn”, zegt Riemers.

De voucherregeling is een initiatief van Kansen voor West, een samenwerkingsverband van de Randstadprovincies Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Utrecht. Samen stellen zij dit jaar om precies te zijn 1,47 miljoen euro aan Europese EFRO-gelden beschikbaar.

In de voucherregeling zijn drie typen vouchers opgenomen:

  1. De haalbaarheidsvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om de technische en economische haalbaarheid van een innovatie-idee te toetsen.
  2. De R&D-voucher wordt gebruikt voor de externe kosten die de aanvrager maakt om een prototype te ontwikkelen en te testen in een laboratorium- en praktijkomgeving.
  3. De pilotvoucher wordt gebruikt voor de inzet van experts en het gebruik van faciliteiten van Boerderij van de Toekomst om een innovatie in de praktijk te testen en valideren.

Hier een korte introductie over de Boerderij van de Toekomst met zijn testlocatie in Flevoland:

We schrijven bij Innovation Origins regelmatig over nieuwe landbouwtechnieken. Hier ons archief.