© Jan-Willem van den Enden
Author profile picture

Met de ondertekening van het convenant voor het programma creatieve industrie is de kick off van dit nieuwe programma een feit. Stichting Cultuur Eindhoven, het Ministerie van OCW, het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie, het Fonds voor Cultuurparticipatie en de gemeente Eindhoven maken zich samen sterk voor een nieuwe vorm van samenwerking tussen landelijke overheid en de gemeente op het gebied van kunst en cultuur. Samenwerkingen met onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven in de regio zijn een belangrijk onderdeel van het programma. OCW en gemeente Eindhoven stellen in totaal €1,4 miljoen beschikbaar.

De bijeenkomst wordt geopend door Tanja Mlaker, directeur-bestuurder van Stichting Cultuur Eindhoven: “Ik ben bijzonder blij met deze kick off en de start van een meerjarige samenwerking tussen alle partijen. We hebben gekeken naar wat er nodig is. Er is behoefte aan ruimte om te experimenten en identiteitsvorming.” Jan Jaap Knol van het landelijke Fonds voor Cultuurparticipatie geeft aan dat het fonds betrokken is omdat actief meedoen aan cultuur voor iedereen beschikbaar moet zijn. Syb Groeneveld van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie stelt dat met dit convenant de crossovers en dwarsverbanden met de ontwerpsector en het onderwijs beter van de grond komen.

Staf Depla voegt daar aan toe: “We zijn al lange tijd bezig met het aantrekkelijk maken van onze stad voor talent dat hier naar toekomt, maar ook de talenten die uit onze stad komen, willen we hier graag laten blijven. Inmiddels is er meer geld vanuit het kabinet beschikbaar voor de Dutch Design Week, internationaal onderwijs en nu met dit programma is er dus ook meer een bredere ontwikkeling van kunst, cultuur en technologie mogelijk. Dit convenant zorgt ervoor dat er hier geëxperimenteerd kan worden op deze vlakken. Ook al gaat het nu wat minder goed op financieel vlak bij de gemeente, de inwoners hoeven daar geen last van te hebben. Alle inwoners zijn gebaat bij deze samenwerking.”

“De drietrapsraket, oftewel het optimaliseren van de keten van kinderen en onderwijs, naar talentontwikkeling, naar daadwerkelijke productie, is het belangrijkste onderdeel van het programma”Afke van Rijn, Directeur Media en Creatieve Industrie, Ministerie van OCW

Het programma heeft een stuurgroep van experts uit het lokale en nationale circuit dat over strategie en inzet beslist, effect van interventies monitort en zorgt voor bredere verbinding. De stuurgroep bestaat uit Martijn Paulen (Dutch Design Foundation), Frits van Hout (ASML, voorzitter Dutch Technology Week), Syb Groeneveld (directeur Stimuleringsfonds Creatieve Industrie), Jan Jaap Knol (directeur Fonds voor Cultuurparticipatie) en Valerie Frissen (voormalig directeur ClickNL, nu directeur SIDN fonds) als voorzitter. Frits van Hout: “Het bedrijfsleven heeft baat bij goed design in de regio en dat komt helemaal tot zijn recht dankzij meer crossovers met techniek.”

Het is de eerste keer dat het Ministerie van OCW op deze manier samenwerkt met een gemeente. En benadrukt Afke van Rijn, directeur Media en Creatieve industrie bij het Ministerie van OCW,de drietrapsraket, oftewel het optimaliseren van de keten van kinderen en onderwijs, naar talentontwikkeling, naar daadwerkelijke productie, is het belangrijkste onderdeel van het programma. Jan Jaap Knol: “Vaak zie je dat in het onderwijs kunst en techniek uit elkaar worden gehaald. Maar daar vindt een verandering in plaats. Dit zag ik bijvoorbeeld bij The Night of the Nerds, hierbij komen kunst en techniek  juist samen en worden de jongeren geïnspireerd.”

Na het ondertekenen van het convenant vertrekt de groep naar de Ontdekfabriek. Daar staat Hugo Vrijdag, oprichter van de Ontdekfabriek, al klaar. Hij vertelt over de avonturen die kinderen en jongeren kunnen beleven: van een speelfilm maken tot volop spelen en uitvindingen bouwen. “Jaarlijks ontvangen we zo’n 35.000 bezoekers. Dit zijn ouders met hun kinderen, maar ook kinderfeestjes en schoolreisjes.” Het eerste project dat wordt ondersteund door het programma creatieve industrie is Reünie 2032, een samenwerking van de Ontdekfabriek en virtual reality center Enversed. Hugo Vrijdag: “Bij dit project is gekeken naar wat er leeft bij groep 8. Een van de belangrijkste onderwerpen voor leerlingen in die leeftijd is de musical aan het eind van het schooljaar. Met Reünie 2032 bieden we scholen in de toekomst een mogelijkheid samen met de leerlingen een eigen musical te ontwikkelen, inclusief de nieuwste technologieën. Wij zetten het begin van het verhaal neer, de leerlingen maken onder begeleiding het verhaal af.”

Tim van der Grinten van Enversed vult aan: “Kinderen kunnen veel meer dan wij volwassenen vaak denken. Op deze leeftijd kunnen we ze ook prikkelen om emotie en technologie aan elkaar te koppelen. Dat kan dus door deze musical samen te ontwikkelen en de mogelijkheid te bieden om technieken als VR te gebruiken.” Afgelopen periode heeft Basisschool Het Slingertouw met vier klassen meegewerkt aan de pilot. Volgend jaar rond deze tijd zou de eerste Reünie 2032 musical te zien moeten zijn. Hugo Vrijdag: “Uiteindelijk is het idee dat scholen gebruik kunnen maken van materialen en software zodat zij zelf een musical kunnen ontwikkelen, waarbij de leerlingen worden uitgedaagd zelf een actieve en creatieve bijdrage te leveren.”

Fotografie: Jan-Willem van den Enden