@ISBS/TU Braunschweig
Author profile picture

Elektrische auto’s gelden als een deel van de oplossing voor duurzame mobiliteit. Het probleem is echter de geringe actie-radius. Onderzoekers van de Technische Universiteit Braunschweig (TU-BS) willen met hun nieuwe onderzoeksproject “LaneCharge“ aan dat probleem tegemoet komen. Ze testen het opladen van elektrische taxi’s door middel van inductie.

Andere IO-artikelen over elektrische auto’s

Ze zoeken de oplossing niet in sterkere en grotere accu’s. Dat zou ook extra kosten met zich meebrengen. Zij zien meer in kleinere accu-capaciteiten, in combinatie met flexibele laadsystemen. Daartoe onderzoeken de wetenschappers het gebruik van inductieve laadsystemen, bijvoorbeeld voor elektrische taxi’s.  Bij de ontwikkeling hiervan is ook het Instituut voor Wegenbouwkunde van de Technische Universiteit Braunschweig betrokken.

De voordelen van een inductief laadsysteem is dat het draadloos is. Daardoor zijn er kabels, oplaadpunten en wandkasten voor het opladen van elektrische auto’s overbodig. Het aardige van de proef met elektrische taxi’s is, dat juist hier de voordelen van inductief opladen zo duidelijk te zien zijn. Voetgangers struikelen niet over kabels. En de taxi’s kunnen in een rij steeds een plekje opschuiven, zonder elke keer de oplaadkabel in het volgende laadpunt te steken. De elektrische voertuigen laden de accu’s op, terwijl de chauffeurs op nieuwe klanten wachten. Nog een voordeel: het tussentijds opladen parallel aan het gebruik van de accu’s, vergt geen extra tijd voor het laadproces. Door het continu opladen hoeven de accu’s ook niet groter te worden uitgevoerd dan strikt nodig is.

Testtraject in Hannover

Om deze effecten met cijfers te kunnen staven, wordt bij het Centraal Station van Hannover een testbaan aangelegd. Over bijna de gehele lengte van de taxistandplaats aan de Rundestraße worden twaalf zendspoelen in de straat geïntegreerd. Met deze zendspoelen kunnen de accu’s van de elektrische taxi’s draadloos worden opgeladen

Het Instituut voor Wegenbouwkunde van de TU Braunschweig concentreert zich in dit project op de integratie van de inductieve laadtechnologie in de wegstructuur. Hiervoor worden oplossingen ontwikkeld voor de afzonderlijke technische componenten. Op laboratoriumniveau wordt de beladingstechnologie eerst geïntegreerd in de asfaltmonsterplaten. Het systeem krijgt uiteindelijk in de taxistandplaats een plek. Daarbij wordt rekening gehouden met alle bouwtechnische, stedebouwkundige en operationele eisen. De componenten zitten met het benodigde koelwatersysteem in een open te klappen behuizing, zodat zij snel en gemakkelijk voor onderhoud en reparatie toegankelijk zijn. De werking van dit opklapbare installatieconcept wordt in een testveld uitgeprobeerd.

Over LaneCharge

Het LaneCharge onderzoeksproject wordt geleid door de Hannover University of Applied Sciences and Arts. Het omvat een consortium van partners uit universiteiten, industrie en bedrijfsleven. Het project wordt gefinancierd door het federale ministerie van Transport en Digitale Infrastructuur met een totaal van 3,7 miljoen euro in het kader van de BMVI-financieringsrichtlijn voor elektromobiliteit. De financieringsrichtlijn wordt gecoördineerd door NOW GmbH en uitgevoerd door Projektträger Jülich (PtJ).