Author profile picture

Raadslid Edith van Dijk (PvdA) zette gisteren in de gemeenteraad de stadsvisie (2)040 weer op de politieke agenda. Vooralsnog vergeefs, want gezien de weerstand in de Raad zag ze zich gedwongen haar motie niet in stemming te brengen. Vanwege het belang van de discussie over de toekomst van Eindhoven, heeft e52 haar gevraagd haar argumentatie met de stad te delen. Onderstaand haar verhaal, met de nadrukkelijke oproep erover mee te praten.

Door Edith van Dijk, raadslid PvdA

edith van dijk“300.000 inwoners om de voorzieningen in de stad betaalbaar te houden”, zo riep de burgemeester in zijn nieuwjaarsboodschap. Een uitspraak die reacties oproept. Bij mensen in de buurten en wijken, binnen en buiten Eindhoven.

Een uitspraak van de burgemeester met een stadsdebat als gevolg. En een uitspraak waar Piet Beekman van de Van Abbestichting een oproep in ziet voor Stadsplanners. Te beginnen in Woensel Noord.

Door de eeuwen zet het denken over steden, ontwerpers aan tot het bedenken van geweldige stadsplannen. Met prachtige en minder prachtige resultaten.

Een stad trekt mensen aan. Al eeuwenlang. Otto Raspe vertelde het al in het stadsdebat. In een stad ontmoet je mensen. Je praat met elkaar over je ideeën en je wisselt ervaringen uit. Wat dat betreft, Eindhoven is een stad van uitvinders. Een stad die ontwikkelt en zichzelf keer op keer opnieuw uitvindt.

Een oud-collega van mij, een stadsarcheoloog, sprak met bewondering over Eindhoven bij de opening van het Erfgoedhuis. “Eindhoven vindt zichzelf steeds opnieuw uit en blijft zich ontwikkelen en vernieuwen. Terwijl steden met een mooie oude binnenstad vaak denken dat ze alles al hebben. En minder geneigd zijn om na te denken over hun toekomst als stad.”

Hoe zit het dan met een visie op Eindhoven?

Ik was blij om te horen dat in de vorige raadsperiode een start is gemaakt met het nadenken over de toekomst van Eindhoven. Er was een klankbordgroep en er zijn heel veel stadsgesprekken geweest, rapporten gemaakt, discussies gevoerd.

En het resultaat?

Op deze vraag krijg ik verschillende reacties. Zoals

  • We hebben met heel veel mensen in de stad gesproken.
  • Een allesomvattende visie, daar kwamen we niet uit.
  • En 2040 is wel erg ver weg.

Overigens de website is nog steeds in de lucht.

Voor de verkiezingen zijn in 2013 stadsverkenningen uitgevoerd. Leon Verdonschot liep door Eindhoven, 18 detectives gingen de wijken en er was een Ronde van Eindhoven. Leon Verdonschot vertelt: Verhuis je naar Eindhoven dan ben je binnen een jaar of 2 Eindhovenaar. De 18 detectives kwamen met: “Eindhovenaren willen meedoen, ze willen gehoord worden door politiek en bestuur, ze willen meedenken en ze weten vaak zelf heel goed wat hun wijk nodig heeft.” En de Ronde van Eindhoven sprak over de veerkracht van onze stad.

Wat zou het mooi zijn om het proces af te ronden. Veel werk is al gedaan. Het is nu een kwestie van doorzetten en vooruit te kijken. Zeker als je bedenkt dat het bruist in de stad. Nieuwe visies op Sport, Wonen, Detailhandel, Binnenstad en Bedrijventerreinen. Stadsdebatten. G1000. Ontwerpsessies.

En vooruitkijken. Naar de nieuwe omgevingswet. Een geheel nieuw juridisch systeem. Vanaf 1 januari 2018. Alle oude begrippen gaan eruit. De nieuwe zijn: omgevingsvisie, omgevingsplannen, en 1 verordening voor de hele stad.

De commissie Ruimte en Wonen van de VNG spreekt al van de vierde decentralisatie. Zoals oud-wethouder van deze stad en kersverse kandidaat-gedeputeerde Van Merrienboer in het ED verstoutte: De Omgevingsvisie wordt enorm belangrijk.

Of zoals vertrekkend voorzitter van de Rekenkamer Harry Janssen zojuist aangaf: vooruit onderzoek doen! Wat komt er op ons af in de omgevingswet. En hoe kunnen we slim en innovatief gebruik maken van al het werk dat de afgelopen jaren is gedaan?

Daarom deze actuele motie: Stadsvisie en nu verder.

Het lijkt ver weg, januari 2018. Toch is het slim om nu als raad op pad te gaan. Zeker nu nieuwe omgevingswet definitieve vorm krijgt.

Hoe?

Door het reactiveren van de werkgroep. Een kleine werkgroep die inventariseert wat in de afgelopen periode gedaan is. En door vervolgens een advies naar de gemeenteraad uit te brengen hoe het proces Stadsvisie (2)040 het beste de verdiende afronding krijgt.

Met het oog op de nieuwe wetgeving. Vooruitkijken!

Helaas de motie heeft het niet gered. Wel spreek ik binnenkort de Burgemeester naar aanleiding van de motie.

Op naar dialoog met de stad. Praat u mee?

Reageer onder dit artikel of neem direct contact op met Edith van Dijk:

(foto Eindhoven365)