© IO
Author profile picture

Het was eerder al mogelijk voor de huurders van een pand van woningcorporatie SintTrudo, maar nu komen ook ‘thuis en Woonbedrijf met een aanbod voor de aanleg van zonnepanelen.  De komende 10 jaar willen zij ruim 10.000 woningen voorzien van zonnepanelen.

De daken van de woningen van Woonbedrijf en ’thuis zijn onderzocht om te kijken of ze geschikt zijn voor het leggen van zonnepanelen. Daarbij is gekeken naar de ligging en constructie van het dak en of er voldoende schaduwvrije ruimte is op het dak.

De huurders van woningen die in aanmerking komen, krijgen een aanbod per brief. Dat gebeurt in fases, per wijk. Deze maand krijgen de eerste huurders een aanbod. Het gaat om woningen van ’thuis in: Akkerwijk in Eindhoven, Kantonnier in Best, Zonderwijk in Veldhoven. En om woningen van Woonbedrijf in: Aireywijk, Muschberg en Generalenbuurt in Eindhoven.

Bewoners kiezen zelf of ze gebruik willen maken van het aanbod. Huurders die kiezen voor zonnepanelen betalen gedurende 25 jaar (technische levensduur van zonnepanelen) een vast bedrag per maand via de servicekosten. Dat betekent dat deze kosten geen invloed hebben op de huurprijs.

Bij Sint Trudo is de plaatsing van zonnepanelen onderdeel van de verduurzaming van het woningaanbod. In 2017 worden 424 woningen van zonnepanelen voorzien, aldus directeur Thom Aussems. “Zonder huurverhoging.”