Author profile picture

De Eindhovense VVD heeft vanavond het initiatief genomen om de openingstijden voor de horeca te vervroegen van 08.00 uur naar 06.00 uur. Een meerderheid van de raad schaarde zich achter dit initiatief, zo bleek vanavond. De partij komt voor de volgende raadsvergadering met een formeel wijzigingsvoorstel.

Eén van de betrokken horeca-ondernemers, ontbijtzaak Meneer de Boer op de Keizersgracht, reageerde direct enthousiast op de politieke steun.

Schermafbeelding 2015-04-22 om 00.12.33

Horecabedrijven mogen op dit moment pas vanaf 08:00 uur geopend zijn. Hotels kunnen nu een ontheffing op deze regel aanvragen mits ze een alcoholvrij ontbijt aanbieden. De ontheffing geldt dan vanaf 06:00 uur. De ontheffing wordt uit de APV gehaald en daardoor krijgen hotels automatisch de mogelijkheid om vanaf 06:00 uur een alcoholvrij ontbijt aan te bieden. Tijdens de komende raadsvergadering zal de VVD een wijzigingsvoorstel indienen om dit ook voor andere horecabedrijven mogelijk te maken.

Daarmee wordt een gelijk speelveld gecreëerd en wordt volgens de VVD “tegemoet gekomen aan de wens van diverse ondernemers en algemene ontwikkelingen in de samenleving.” Dat zou betekenen dat zij dus vanaf 1 juli, wanneer de nieuwe APV in zal gaan, ook standaard vanaf 06:00 uur open gaan. Inmiddels heeft een meerderheid van de fracties aangegeven dit voorstel te zullen steunen.