© Pixabay
Author profile picture

Fossiele brandstoffen zijn wereldwijd nog steeds de belangrijkste bron van energie voor de opwekking van elektriciteit. Eind 2018 bedroeg het aandeel van de opgewekte hernieuwbare energieën slechts ongeveer 26 procent van de totale hoeveelheid. Het leeuwendeel van deze 26 procent kwam van zonnecollectoren en windturbines. Dit zijn ook de belangrijkste vormen van duurzame opwekking van energie.

Er is echter weinig bekend over de geografische spreiding van wind- en zonne-energieparken. Daar komt nu verandering in. Onderzoekers van de University of Southampton hebben de centrales voor hernieuwbare energieën over de hele wereld in kaart gebracht.

“Overheden in de hele wereld hebben moeite om een goed beeld te krijgen van waar duurzame energiecentrales op aarde zijn en hoe snel de uitbreiding van hernieuwbare energie gaat”, zegt Sebastian Dunnett, senior onderzoeker en Southampton-doctoraalstudent in de biowetenschappen. “Hoewel het veel milieuvoordelen oplevert, kan zonne- en windenergie ook lokaal een negatief effect hebben op de ecologie en de flora en fauna.” De onderzoekers hopen dat ze door het nauwkeurig in kaart brengen van deze ontwikkelingen, inzicht kunnen geven in de gevolgen van centrales voor duurzame energie op kwetsbare ecosystemen. Bij plannen voor ruimtelijke ordening kunnen die effecten dan worden meegewogen.

Regionale verschillen

Voor hun studie, die werd gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift “Scientific Data“, ontwikkelden de Britse wetenschappers een kaart van zonne- en windmolenparken over de hele wereld. Zij vonden regionale verschillen in de dichtheid van de infrastructuur en het vermogen. Dit is de allereerste wereldwijde, vrij toegankelijke dataset over wind- en zonne-energieopwekkingslocaties, benadrukken de onderzoekers.

Voor hun studie gebruikten de auteurs gegevens uit OpenStreetMap (OSM), waaruit ze gegroepeerde datasets met de aanduiding “solar” of “wind” haalden. Zij hebben deze vervolgens vergeleken met geselecteerde nationale gegevensreeksen. Hierdoor konden ze de best mogelijke inschatting maken hoeveel stroom er op een bepaalde plek werd opgewekt (aan de hand van de datasets) door middel van wind en zon en aan de hand daarvan konden ze hun eigen kaarten maken.

“Echte mijlpaal”

De resultaten laten zien dat Europa, Noord-Amerika en Oost-Azië veel meer hernieuwbare energieën gebruiken dan de rest van de wereld. Volgens de wetenschappers komen deze resultaten ook zeer goed overeen met officiële, onafhankelijke statistieken over de capaciteit van de landen op het gebied van hernieuwbare energie.

“Deze studie is een echte mijlpaal in ons begrip van waar de wereldwijde groene energierevolutie zich afspeelt”, aldus professor Felix Eigenbrod, directeur Geografie en Milieuwetenschappen aan de Universiteit van Southampton, die de resultaten becommentarieerde. “Het is waarschijnlijk een hulpmiddel van onschatbare waarde voor onderzoekers in de komende jaren, aangezien we het hebben ontworpen om te worden bijgewerkt met de meest recente informatie om veranderingen in een snelgroeiende industrie mogelijk te maken”.

Lees hier andere IO-artikelen over duurzaamheid