Mark van Helvoort
Author profile picture

Expats en internationals, ze geven Eindhoven een levendig en multicultureel aanzien. In onze serie “Internationals in Eindhoven” (elke zaterdag een nieuwe aflevering, er zijn er inmiddels 9 verschenen), geven we dat beeld ook een persoonlijk tintje. Maar binnenkort krijgt komt daar een wetenschappelijke laag bij: Mark van Helvoort voert een expat-onderzoek uit voor de Master Leisure Science van de NHTV/Tilburg University. Het onderzoek richt zich specifiek op expats in de regio Eindhoven. “Het focust op waar de expat heen gaat in zijn vrije tijd en hoe dit een invloed heeft op het opbouwen of onderhouden van sociale contacten”, zegt Van Helvoort.

Het feit dat de expat niet altijd bekend is met de stad en een andere culturele achtergrond heeft, lijkt volgens Van Helvoort te verklaren waarom de ene expat wel in staat is om sociaal contact in zijn privéleven te creëren en de andere niet. “Het creëren van een sociaal netwerk is belangrijk voor de aanpassing van de expat aan zijn nieuwe omgeving en het zich thuis laten voelen in de stad. Immers, iemand die meer relaties heeft met de stad naast zijn of haar werk, zal liever in deze stad blijven wonen.”


Mark van Helvoort

“De Eindhovenaar kijkt zo nu en dan raar op als hij ineens omgeven wordt door allemaal niet-Nederlands sprekende mensen”Mark van Helvoort, NHTV

Van Helvoort studeert en woont momenteel in Breda, maar zijn Eindhovense afkomst was wel bepalend in de keuze van zijn onderzoek. Maar ook een negen maanden durende reis door Zuid-Oost Azië speelde daarbij een rol. “Tijdens die reis heb ik veel expats gesproken en over een ding zijn zij het eens: deze ervaring is voor hun onmisbaar. Dat maakte het extra interessant.” Daarbij kwam nog eens dat twee vrienden van Van Helvoort in Eindhoven wonen in gebouwen met voornamelijk expats. “Ik merkte hoe groot de invloed van deze bewoners is op hun directe omgeving. Natuurlijk zijn er economische voordelen die we kunnen zien, maar ze kunnen ook problemen of frictie creëren. De Nederlander, of Eindhovenaar, kijkt zo nu en dan raar op als er alleen maar Engels wordt gesproken of als ze ineens omgeven worden door allemaal niet-Nederlands sprekende mensen. Dat wekte mijn interesse.”

Van Helvoort is benieuwd of de globalisering van de banenmarkt leidt tot een gefragmenteerd Eindhoven “waar expats alleen maar met expats praten en vrijetijdsfaciliteiten door de een of andere groep worden gebruikt of het misschien niet waardevol zou zijn om het imago van Eindhoven te associëren met een multiculturele geintergreerde groep van expats en locals.”

Het onderzoek richt zich enerzijds op plaatsen voor vrijetijd. “Ik ben benieuwd waar expats heen gaan tijdens hun vrijetijd en ook vooral wat voor sociale aspecten zij hier tegen komen of wensen tegen te komen.” Anderzijds kijkt hij naar hoe deze plaatsen leiden tot sociaal kapitaal. “Specifiek gezegd, is een expat in staat om bridging en bonding capital te initiëren en versterken. Bridging heeft te maken met het creëren van nieuwe relaties, cruciaal in een beginfase van expatriëring. Bonding capital gaat een stap verder en kijkt naar de sterkte van het contact, met wie heeft een expat nu het ‘beste’ contact.”

Van Helvoort hoopt dat de stad straks haar voordeel kan doen met de uitkomsten van zijn onderzoek. “Hoewel het onderzoek zich richt op een wetenschappelijke bijdrage, geloof ik ook dat resultaten nuttig kunnen zijn voor de stad, de bedrijven en vrijetijdsinstellingen.”