AI generated image of a hydrogen electric truck
Author profile picture

Tijdens een recente subsidieronde voor emissievrije vrachtwagens is er geen enkele aanvraag ingediend voor waterstoftrucks. De website nu.nl inzage gehad in documenten van de Nederlandse overheid waaruit dat bleek. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat organiseerde een subsidietraject voor 400 nieuwe emissievrije vrachtwagens, maar die zijn allemaal elektrisch en er zijn geen waterstoftrucks aangevraagd.

Milieugroeperingen zetten vraagtekens bij het streven van de overheid naar waterstoftrucks, omdat elektrificatie van vrachtwagens energiezuiniger is. Uit onderzoek van TNO blijkt dat in 2035 bijna alle vrachtwagens elektrisch kunnen zijn en dat elektrische vrachtwagens goedkoper zijn dan diesel- of waterstofalternatieven. Toch investeert het Nederlandse ministerie nog steeds in waterstoftankstations.

De impopulariteit van waterstoftrucks

De belangrijkste redenen voor de impopulariteit van waterstoftrucks in Nederland in vergelijking met elektrische trucks zijn de kosten en de energie-efficiëntie. Waterstoftrucks zijn duurder om te bezitten en te exploiteren. Bovendien zijn elektrische vrachtwagens energie-efficiënter, aangezien ze minder elektriciteit nodig hebben om dezelfde afstand af te leggen als waterstoftrucks. Groene waterstof, geproduceerd met wind- of zonne-energie, is beperkt beschikbaar en kan doeltreffender worden gebruikt in industrieën die moeite hebben om over te schakelen op elektriciteit dan in het vervoer, waar elektrificatie haalbaarder is.

In Nederland biedt de overheid subsidies en financiële steun aan ondernemers die overschakelen op elektrische vrachtwagens. Kleinere bedrijven kunnen tot 60% vergoeding krijgen van de extra kosten ten opzichte van dieseltrucks, terwijl grotere bedrijven 40% subsidie kunnen krijgen. Deze steun heeft bijgedragen tot de groei van de markt voor elektrische vrachtwagens in het land.

Proefprojecten en casestudies

In februari 2023 waren er 27 waterstoftrucks en meer dan 400 elektrische trucks in Nederland. Het aantal elektrische vrachtwagens neemt snel toe, terwijl het aantal waterstoftrucks laag blijft. In de personenautomarkt zijn er 341.000 volledig elektrische voertuigen tegenover 597 waterstofvoertuigen.

Het samenwerkingsverband H2Accelerate wil in heel Europa 150 brandstofceltrucks inzetten om het langeafstandsgoederenvervoer koolstofvrij te maken met behulp van waterstof. De EU heeft dit H2Accelerate TRUCKS-project gelanceerd, dat tot doel heeft 150 zware waterstofvoertuigen te testen op routes die Scandinavië met Italië verbinden. Dit project wordt gesteund door industriereuzen als Shell, Daimler, Total en Iveco. Er bestaat scepsis over de waterstofproductie, de infrastructuur en de overheidssteun, alsook bezorgdheid over greenwashing.

Lees hier meer over H2Accelerate: