Author profile picture

Wie geen geld heeft om zelf zonnepanelen aan te schaffen en ook niet kan profiteren van een van de bestaande regelingen, krijgt nu een nieuwe mogelijkheid om toch zonne-energie vanaf het eigen dak op te wekken. Met ‘huurzon’ wil Essent het zijn klanten makkelijker maken om een duurzamer huis te krijgen. “De drempel om te investeren in zonnepanelen kan hoog zijn, en om dit ook mogelijk te maken voor geïnteresseerden die een dergelijke investering niet willen of kunnen maken bieden we Huurzon aan”, zegt Albert de Koning, Marketing Director bij Essent.

Lees hier over andere regionale initiatieven om zonnepanelen te verkrijgen

“De consument regelt het dak, Essent regelt de aanschaf, het onderhoud en de verzekering van de zonnepanelen. Onze servicepartner monitort of de panelen nog goed functioneren en stuurt bij waar nodig.”

Het energiebedrijf levert er ook een app bij die inzichtelijk maakt wat het actuele en historische energieverbruik is, maar ook hoeveel energie er opgewekt wordt. “Door slimme apparaten te koppelen aan de app kunnen bijvoorbeeld LED verlichting en thermostaten bediend worden: de slimme afstandsbediening van je huis, ook als je niet thuis bent.”

Er is geen maximum aantal panelen per gezin. Het dak en je jaarlijks energieverbruik bepalen hoeveel zonnepanelen je nodig hebt, of kwijt kunt op je dak. De consument betaalt een vast bedrag per maand waarin huur, onderhoud en verzekering zijn opgenomen. Dit maandbedrag hangt af van het type zonnepaneel en de lengte van het contract. De huurprijs wordt verrekend met de energierekening.

NB: Ook Nuon biedt zijn klanten huur van zonnepanelen aan.