Author profile picture

TNO heeft een innovatieve emissietool gelanceerd die de bouwsector helpt bij het maken van milieuverantwoorde keuzes. De rekentool analyseert de uitstoot van CO2, NOx en fijnstof, wat voorheen een complexe uitdaging was. Gebruikers kunnen nu de impact van verschillende bouwmachines en transportmiddelen doorrekenen. Dit biedt een stevige basis voor strategische beslissingen richting emissieloos bouwen. De noodzaak voor een dergelijke tool wordt benadrukt door het groeiende bewustzijn van de milieueffecten van bouwprojecten.

Verduidelijking van complexe emissiegegevens

Emissies in de bouwsector waren voorheen moeilijk eenduidig te berekenen. De Bouwemissietool biedt nu een methode om de uitstoot van CO₂, NOx en fijnstof van wegtransport en bouwmachines accuraat te beoordelen. Dit is van cruciaal belang, gezien de toenemende druk op de sector om duurzamer te opereren. Volgens Mario de Rooij van TNO kunnen bedrijven met de tool “volledig hun eigen situatie doorrekenen en goed onderbouwde beslissingen nemen.”

De lancering van de tool komt na de ondertekening van het convenant Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) op 30 oktober 2023. Met dit convenant verbinden 45 partijen zich aan de verduurzaming van bouwmaterieel en stikstofreductie.

Praktische toepasbaarheid en toekomstvisie

De tool is ontworpen om flexibel te zijn en is toepasbaar op verschillende soorten bouwprojecten. Marcel Scheltinga, manager logistiek bij bouwbedrijf M.J. de Nijs en Zonen BV, benadrukt hoe de tool hen “sneller inzicht geeft in de impact van maatregelen op verwachte emissies van projecten.” Verdere ontwikkelingen van de tool zijn gepland, inclusief nauwkeuriger emissiebepaling, koppeling aan andere relevante tools zoals AERIUS en uitbreiding van het toepassingsgebied naar grond-, weg-, en waterbouw-projecten.

Impact op vergunningen en beleid

Naast het bieden van inzicht in emissies, kan de Bouwemissietool ook het verschil maken bij het verkrijgen van natuurvergunningen. Dit is met name relevant in het licht van de stikstofproblematiek, waarbij bouwprojecten onder een vergrootglas liggen. De Bouwemissietool van TNO is een beloftevolle ontwikkeling voor de bouwsector. Het biedt niet alleen inzicht in emissies, maar ook een praktische handleiding voor emissiereductie. De toekomst van emissiebeheer in de bouw lijkt met deze tool een stuk helderder.